Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu 07.03.2018


  • Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšanu, pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu, reglamentē Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums  un Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
  • Pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu dzimšanas reģistra ierakstā.
  • Tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu bērna vecāki vai pilnvarotā persona iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
  • Tiesas spriedumu par adopcijas atcelšanu pilngadīga persona vai tās pilnvarotā persona iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
  • Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments var iegūt šos spriedumus, izmantojot Tiesu informācijas sistēmas datubāzi.

Pēc papildinājuma izdarīšanas dzimšanas reģistra ierakstā jauna satura dzimšanas apliecību var saņemt:

Papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu veic viena mēneša laikā no tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta adrese:

Aleksandra Čaka iela 38a, Rīga, LV-1011, Latvija

e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 15.00-19.00

Trešdienās: 09.00-12.00

Ceturtdienās: 12.00-15.00.

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruņiem: 67830678; 67830680, 67830675; 67830677.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.