Statistisko datu sniegšana 09.03.2018


Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumu Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" 24. punktu Tieslietu ministrija apkopo statistiskos datus par Latvijā reģistrētajiem civilstāvokļu aktiem (dzimšana, laulība, miršana).

▪ Fiziskai un juridiskai personai ir iespēja pieprasīt un saņemt statistiskos datus par reģistrētajiem civilstāvokļa aktu reģistriem Latvijā, t.i., reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem, reģistrētajām laulībām.

Statistiskie dati var būt gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Kvantitatīvie dati ir saistīti ar daudzumu, bet kvalitatīvie dati — ar apzīmējumiem, nosaukumiem, kategorijām un citām līdzīgām lietām.

▪ Pieprasījumu, kurā norādīts nepieciešamo datu izmantošanas mērķis, iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu "Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma".

▪ Pieprasījums tiek izpildīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijā.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta adrese:

Aleksandra Čaka iela 38a, Rīga, LV-1011, Latvija

e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 15.00-19.00

Trešdienās: 09.00-12.00

Ceturtdienās: 12.00-15.00.

 

Konsultāciju var saņemt telefoniski: +371 67830681, +371 67830690, +371 67830678; +371 67216032

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.