Juridiskā palīdzība 04.02.2019


Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.martā un stājies spēkā 2005.gada 1.jūnijā. Likuma mērķis ir veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai.

Juridiskās palīdzības administrācija atrodas Rīgā, Pils laukumā 4.

Informācija par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām un kārtību atrodama ŠEIT.

Informācija juridiskās palīdzības sniedzējiem atrodama ŠEIT.

­Informācija atrodama arī portālā Latvija.lv

 

Aktuāli tiesību akti:

- Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību

- Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību

- Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem

- Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību

- Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu

- Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai

- Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.