Pamatinformācija par jauno Liepājas cietumu 20.05.2016


 • Ministru kabinets 2013.gada 12.februārī ar rīkojumu Nr.50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju” (turpmāk – Rīkojums) apstiprināja Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju (turpmāk – Koncepcija), kurā ir ietverti jaunas cietumu sistēmas izveides un jauno cietumu izvietojuma principi.
 • Rīkojuma 2.punktā (redakcija ar spēkā esošiem grozījumiem) noteikts – atbalstīt jauna cietuma būvniecību Liepājā par valsts budžeta līdzekļiem ar publiskā iepirkuma metodi (koncepcijas informatīvās daļas 4.2. apakšnodaļas 1.variants), paredzot kopējo finansējumu 78 222 814 euro apmērā:
 • 2013. gadā – 235 717 euro ar būvniecības procesa organizēšanu saistītajām darbībām;
 • 2014. gadā – 419 035 euro ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;
 • 2015. gadā – 1 786 869 euro ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;
 • 2016. gadā – 1 183 397 euro būvprojektēšanai un būvniecības uzsākšanai;
 • 2017. gadā – 43 576 985 euro būvniecībai;
 • 2018. gadā – 31 020 811 euro būvniecības pabeigšanai.
 • Atbalstot Koncepciju, Ministru kabinets lēma par pirmā jaunā cietuma (1200 vietas) būvniecību esošā Olaines cietuma teritorijā. Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija sēdē (prot. Nr. 40, 61. §, 2. un 4. punkts) lēmums par jaunā cietuma atrašanās vietu tika grozīts un Tieslietu ministrijai tika uzdots īstenot darbu pie jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanas uz valsts īpašumā esošās zemes  Alsungas ielā 29, Liepājā.
 • Lai nodrošinātu darbu pie jaunā cietuma būvprojekta izstrādes, ar tieslietu ministra 2013.gada 10.aprīļa rīkojumu Nr.1-1/138 tika izveidota Tieslietu ministrijas Uzraudzības grupa, kurā tika iekļauti tieslietu ministra biroja, Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” amatpersonas. Uzraudzības grupas sanāksmes notiek regulāri un tajās tiek izlemti visi jaunā cietuma izveidei būtiskie jautājumi, ja nepieciešams, piesaistot arī citas amatpersonas un ekspertus.
 • 2013.gada 26.jūnijā Tallinā tika parakstīts Igaunijas Republikas Tieslietu ministrijas un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas saprašanās memorands (turpmāk – Memorands), kurā, ievērojot Igaunijas Tieslietu ministrijā uzkrāto pieredzi un Latvijas Tieslietu ministrijas vēlmi pārņemt Igaunijas Tieslietu ministrijas labo praksi ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībā, nostiprināta abu valstu vēlme sadarboties ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstīšanā.
 • Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.23 28.§ „Par informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tās rezultātiem” 1.punktā noteiktajam Tieslietu ministrija 2014.gada 30.aprīlī noslēdza līgumu ar Igaunijas Republikas Nekustamo īpašumu aģentūru [1] (turpmāk – INĪA) par jaunā cietuma būvprojekta sagatavošanu. Atbilstoši līguma nosacījumiem minētais uzdevums jāizpilda līdz 2016.gada 30.aprīlim. Līguma izpildes ietvaros tika izstrādāta jaunā cietuma projektēšanas iepirkuma dokumentācija un INĪA 2014.gada decembrī izsludināja iepirkumu jaunā cietuma projektētāja atlasei. 2015.gada 20.martā tika noslēgts līgums starp INĪA un SIA “REM PRO” par jaunā cietuma projektēšanas darbiem un autoruzraudzību, kura ietvaros notiek jaunā cietuma projekta izstrāde. Līguma izpildes koordināciju nodrošina ekspertu darba grupa INĪA vadībā, kurā piedalās Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Tiesu namu aģentūras, SIA „REM PRO” un INĪA pārstāvji.
 • 2015.gada 21.oktobrī tika saņemta būvatļauja jaunajam cietumam Liepājas pilsētas būvvaldē.
 • Jaunā cietuma būvprojekta izstrādes ietvaros ir ņemtas vērā drošības un starptautiskās prasības attiecībā uz ieslodzījuma vietu infrastruktūru un ieslodzīto izvietošanu, un izvēlētais plānojums sniedz vairākas priekšrocības no ieslodzīto uzraudzības, drošības un ieslodzīto resocializācijas vajadzību aspektiem. Izvēlētais plānojums un tehniskie risinājumi:
 • nodrošina atbilstošu un drošu darba vidi ieslodzījuma vietas personālam.
 • nodrošina lielāku drošību cietumā – līdz minimumam samazinātas iespējas neatļautām vielām un priekšmetiem nokļūt pie ieslodzītajiem, izveidots dažādu drošības aspektu nodrošināšanai atbilstošs jaunā cietuma plānojums;
 • nodrošina maksimālas ieslodzīto resocializācijas iespējas – daļa resocializācijas pasākumu plānota korpusos, kur izvietoti ieslodzītie, ir paredzēta atbilstoša nodarbināšanas infrastruktūra, skola u.tml.;

Jaunā cietuma būvprojekta izstrāde šobrīd tuvojas nobeigumam. Tieslietu ministrija šobrīd veic nepieciešamos priekšdarbus jaunā cietuma būvniecības procesa uzsākšanai.

[1] INĪA ir Igaunijas Republikas valsts kapitālsabiedrība, kas nodrošina visu Igaunijas valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu (tiesu nami, policijas, robežsardzes ēkas, cietumi, skolas, slimnīcas u.tml.) apsaimniekošanu un attiecīgu objektu būvniecību, kā arī attīsta projektus, piemēram, biroju ēku būvniecību utt.

 

Jaunā Liepājas cietuma plānojums

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.