Atzinumi 08.04.2020


Šeit publicēti Tieslietu ministrijas sagatavoti vērtīgi un noderīgi atzinumi, kas gatavoti, sniedzot atbildes un skaidrojot tiesību normas:

Būtiskākās tiesiskā regulējuma izmaiņas civiltiesību jomā sakarā ar Covid-19 izplatību

Tieslietu ministrijas replika par Žurnāla "Jurista Vārds" 2015. gada 1. decembra izdevumā (Nr. 47 (899)) publicēto Linarda Muciņa rakstu "Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas administratoriem: problemātiskie aspekti"

Par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma „Atbildība par Saeimas deputāta zvēresta laušanu” izvērtēšanu

Par Krimināllikuma 194.1 pantu, t.i., par nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli

Par aizliegumu notiesātajiem pasta sūtījumos un pienesumos saņemt tabakas izstrādājumus

Par Alkoholisko dzērienu aprites likuma spēkā esamību

Par Saeimas Juridiskās komisijas piedāvāto redakciju Krimināllikuma 74.¹pantam

Par izlīguma nosacījumiem, kas saistīti ar noziedzīga nodarījuma radītu kaitējuma atlīdzināšanu ar likumpārkāpēja darbu

Par Latvijas Republikas Satversmes 81.panta piemērošanas praksi

Par likuma Par valsts budžeta 2011.gadam apakšprogrammas 23.00.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam

Par likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā”, ar kuru no Krimināllikuma paredzēts izslēgt 157.pantu „Neslavas celšana”

Par Operatīvās darbības likuma 7. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam un Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Par pirmstiesas kriminālprocesa termiņu piemērošanu

Par pirmstiesas kriminālprocesa termiņu 

Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 16.pielikuma "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem" 555.punkta, ciktāl tas neparedz tarifu par plānotajām ārpusstacionāra dzemdībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam

Par Saeimas Juridiskās komisijas piedāvāto redakciju Krimināllikuma 83.1pantam „PSRS un nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku  īstenotās agresijas publiska noliegšana, attaisnošana, slavināšana un trivializēšana”

Par Saeimas Juridiskās komisijas priekšlikumu par kriminālatbildības noteikšanu par PSRS vai nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku īstenotās agresijas publisku noliegšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai ļaunprātīgu, rupju vai aizvainojošu apšaubīšanu

Par rezidentu sadales kārtību un rezidentāras finansēšanas kārtību

Par subjektiem, kam ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus

Par valodas zināšanu apjomu profesionālo un amata pienākumu veikšanai

Par zādzību, krāpšanu, piesavināšanos, mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu sīkā apmērā

Par priekšlikumu grozījumiem Krimināllikumā, t.i., iespēju papildināt Krimināllikumu ar agresijas definīciju un jēdziena „bruņota” izmantošanu 72.panta dispozīcijā

Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam, t.i., par ierobežojumu ieņemt pedagoga amatu personai, kura sodīta par noziegumu un nav reabilitēta

Par SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" atbildes sniegšanas termiņu un pašvaldībai tiesībā no autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēt citai personai

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

Par termiņu apzīmējumiem normatīvajos aktos ("ne vēlāk kā mēnesi pirms") un Latvijas Zinātnes padomes konkursa nolikuma apstiprināšanu

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.