Pārrobežu maksātnespēja 21.06.2013Attiecībā uz pārrobežu maksātnespējas procesu Latvijā kopš 2004.gada 1.maija ir saistošs Eiropas Savienības regulējums (regulas, direktīvas, lēmumi u.c.), kas attiecas uz jautājumiem par pārrobežu maksātnespējas procesu un darbinieku tiesību aizsardzību maksātnespējas gadījumā, tajā skaitā 2000.gada 29.maija Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām.

Uzņēmumi Eiropas Savienības telpā veic arvien vairāk pārrobežu darbības, kuras arvien vairāk nosaka Eiropas Savienības tiesību akti. Šādu uzņēmumu maksātnespēja ietekmē arī Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbību. Regula (EK) Nr.1346/2000 saskaņo pasākumus, kurus veic attiecībā uz maksātnespējīga parādnieka aktīviem. Lai uzlabotu pārrobežu maksātnespējas procedūru efektivitāti, Regula (EK) Nr.1346/2000 par nosaka starptautisko piekritību pārrobežu maksātnespējas procedūras uzsākšanai (t.i., nosaka to Eiropas Savienības dalībvalsti, kuras tiesas vai iestādes var uzsākt maksātnespējas procedūru), nosaka vienotus tiesību normu kolīziju noteikumus (t.i., nosaka, kuras Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību akti ir piemērojami attiecīgajai pārrobežu maksātnespējas procedūrai). Regula (EK) Nr.1346/2000 nosaka arī vienā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemtu nolēmumu attiecībā uz maksātnespējas procedūras sākšanu, izpildi un slēgšanu, kā arī nolēmumu, kas ir tiešā saistībā ar šādām maksātnespējas procedūrām, atzīšanas kārtību citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Regulai (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām ir pievienoti arī pielikumi attiecībā uz maksātnespējas procedūru organizēšanu. Jāņem vērā, ka šie pielikumi ir vairākkārtīgi grozīti.

Plašāka informācija attiecībā uz pārrobežu maksātnespējas procesu atrodama Maksātnespējas administrācijas mājas lapā, sadaļā Eiropas Savienība.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.