Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015 11.06.2015


Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē norisinājās laikā no 2015.gada 1.janvārim līdz 30.jūnijam.

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES zināmā mērā ietekmēt ES dienaskārtību un vadīt tās darbu. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija kļuva par daļu no ES lēmumu pieņemšanas procesa - uzņemoties prezidējošās valsts funkcijas, Latvija apliecinās savu atbildību un gatavību visaugstākajā līmenī iesaistīties ES pārvaldībā.

Prezidentūras uzdevums ir veikt koordinācijas funkcijas ES Padomē, sadarboties ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES.

Informācija par Latvijas prezidentūru pieejama www.eu2015.lv

Informācija par prezidentūras rezultātiem un paveikto tieslietu jomā pieejama šeit.

Tieslietu nozares notikumu arhīvs prezidentūras laikā

Neformālā ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme
2015.gada 29.-30.janvāris

Galerijas:

https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157650595342682/

https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157650146310168/

https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157650599821071/

Informācija medijiem:

Prezidentūra: pilsoņu un uzņēmēju interesēs jāstiprina Eiropas konkurētspēja ar digitālajiem risinājumiem tieslietu jomā

Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pārstāvji pārrunā tiesību aizsardzības iestāžu stiprināšanu

Video:
Tieslietu ministra Dzintara Rasnača paziņojums medijiem pirms ES un Austrumu partnerības tieslietu un iekšlietu ministru darba sesijas 2015.gada 29.janvārī

Preses konference pēc ES un Austrumu partnerības tieslietu un iekšlietu ministru darba sesijas 2015.gada 29.janvārī

Tieslietu ministra Dzintara Rasnača paziņojums medijiem pirms neformālās ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes 2015.gada 30.janvārī

Preses konference pēc neformālās ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes 2015.gada 30.janvārī

Kopējais pārskata video par ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmi

ES - ASV vecāko amatpersonu tikšanās tieslietu un iekšlietu jomā
2015.gada 3.-4.februāris

Galerijas:
https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157650228450438/

Informācija medijiem:
ES valstu un ASV vecākās amatpersonas gatavojas ministru sanāksmei

Konference par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem
2015.gada 3.-4.marts

Galerijas:
https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157651136587091

Informācija medijiem:
Tieslietu ministrs uzsver intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanā 

ES Pamattiesību aģentūras organizēta darba grupa par naida noziegumiem
2015.gada 30.marts

Galerijas:
https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157651233992779

Informācija medijiem:
ES līmenī tiek apspriesti risinājumi naida noziegumu apkarošanā

Konference „Maksātnespējas regulējums Eiropā: pašreizējās tendences un nākotnes perspektīvas”
2015.gada 23.-24.aprīlis

Galerijas:
https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157652157263105

Informācija medijiem:
Starptautiskā konferencē diskutēs par reformām maksātnespējas jomā Eiropā

Konference par Eiropas Savienības Pamattiesību hartu
2015.gada 28.-29.aprīlis

Galerijas:
https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157649900444904

Informācija medijiem:
Starptautiskā konferencē diskutēs par ES Pamattiesību hartu

Video:

Konferences 1.diena

Konferences 2.diena

Eiropas Savienības tiesas aģentu tikšanās
2015.gada 8.maijs

Galerijas:
https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157650130098664

Informācija medijiem:
Rīgā diskutē par dalībvalstu pārstāvību Eiropas Savienības tiesā

16.Eiropas korporatīvās pārvaldības konference „Korporatīvā pārvaldība – līdzeklis konkurētspējas palielināšanai digitālajā laikmetā”

2015.gada 13.maijs

Galerija: https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157650411717713

Informācija medijiem:

https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/starptautiska-konference-diskutes-par-korporativas-parvaldibas-attistibas-virzieniem-es

https://www.tm.gov.lv/en/news/international-conference-to-discuss-development-directions-of-corporate-governance-across-eu

ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās

2015.gada 3.jūnijs

Galerijas:

https://eu2015.lv/lv/medijiem/foto/es-asv-tieslietu-un-iekslietu-ministru-limena-tiksanas

https://adb.eu2015.lv/photo/eu-us-justice-and-home-affairs-ministerial-meeting-03-06-2015

https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157653947826971

Informācija medijiem:

ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministri pārrunās transatlantisko sadarbību

ES-ASV tieslietu un iekšlietu sanāksmē vienojas par Rīgas deklarāciju par transatlantisko sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā

Video:

Tieslietu ministra Dzintara Rasnača paziņojums medijiem pirms sanāksmes

Preses konference pēc ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās 

ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme
2015.gada 15.jūnijs

Galerijas:

https://www.flickr.com/photos/tieslietas/sets/72157652275339473

Informācija medijiem:

ES tieslietu ministri plāno vienoties par datu regulu

Datu aizsardzība: Padome vienojas par vispārēju pieeju

Video:
Tieslietu ministra Dzintara Rasnača paziņojums medijiem pirms  ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes 2015.gada 15.jūnijā

Preses konference pēc  ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes 2015.gada 15.jūnijā

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.