Tiesiskās sadarbības jomā civillietās Eiropas Savienības ietvaros ir pieņemti šādi tiesību akti:

  1. Eiropas Savienības Padomes regula Nr.44/2001 “Par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” kas pazīstama ar nosaukumu Briseles I Regula;
  2. Eiropas Savienības Padomes regula Nr.1347/2000 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par abu laulāto vecāku atbildību par bērniem”, kas pazīstama kā Briseles II Regula;
  3. Eiropas Savienības Padomes regula Nr.2201/2003 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību par bērniem, atceļot regulu nr.1347/2000”, kas pazīstama arī kā Briseles IIbis Regula;
  4. Eiropas Savienības Padomes regula Nr.1206/2001 “Par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās”;
  5. Eiropas Savienības Padomes regula Nr.1348/2000 “Par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs”;
  6. Eiropas Savienības Padomes lēmums, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās;
  7. Eiropas Savienības Padomes Regula Nr.805/2004 “Par Eiropas Vienoto izpildi dokumentu neapstrīdētās prasībās (izpildāmie nolēmumi)”.