1

Anda Smiltēna

Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Anda.Smiltena [at] tm.gov.lv

DARBA PIEREDZE

 • 08/2017–12/2021 Tieslietu padomniece Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā
 • 01/2016–08/2017 Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore
 • 07/2008–06/2015 Tieslietu ministrijas Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja, Valststiesību departaments
 • No 01/2015 Lektore Valsts Administrācijas Skolā. Studiju kursi: ex ante tiesību aktu projektu izvērtēšana; tiesību aktu projektu rakstīšana
 • 08/2012–06/2013 Lektore Rīgas Juridiskajā augstskolā. Studiju kurss: Tiesību filosofija
 •  09/2011–06/2013 Asistente Tiesību teorijas un vēstures katedrā, Juridiskā Fakultāte, Latvijas Universitāte.  Studiju kursi:  Tiesību filosofija;  Latvijas tiesību vēsture
 • 10/2007–07/2008 Tieslietu ministrijas Tiesību teorijas nodaļas vadītāja
 • 12/2005–10/2007 Juridiskās nodaļas juriste Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē 
 • 05/2020–07/2020 Īstermiņa eksperta Eiropas Padomes projektā 2347 - “Enhancing the accountability and the efficiency of the judicial system and the professionalism of lawyers in Georgia”
 • 02/2018–02/2018 Īstermiņa eksperte Twinnings projektā “Capacity Building for National Centre for Personal Data Protection of the Republic of Moldova"
 • 01/2015–06/2015 Īstermiņa eksperte Twinnings projektā  MK 11 IB JH 03 (Ziemeļmaķedonijā) “Strengthening the Rule of Law”
 • 06/2015–12/2015 Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktora p.i. 
 • 10/2015–12/2017 Tieslietu ministrijas koordinatore Platformai  Tiesiskums  ES – Centrālāzija

IZGLĪTĪBA

 • 09/2011-10/2015 Tiesību teorijas un vēstures zinātņu doktore (Dr.iur.), Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte, Zinātniskā pētniecība, pedagoģiskais darbs. Promocijas darbs: “Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā”
 • 09/2007–06/2009 Filosofijas zinātņu maģistrs (Mg.phil.), Filosfijas un Vēstures fakultāte, Latvijas Universitāte
 • 01/09/2005-09/02/2007 Tiesību zinātņu maģistrs (Mg.iur), Juridiskā fakultāte, Latvijas Universitāte
 • 05/2021 Studiju kurss “Starptautiskās tiesības darbībā: Hāgas starptautiskās tiesas un tribunāli”, Universiteit Leiden, Nīderlande
 • 09/2020–05/2021 Iekšējo treneru apmācības rīcībpolitikas dizainā, Valsts administrācijas skola un Demos Helsinki
 • 11/2021 Studiju kurss “Starptautiskās tiesības darbībā: Starptautisko strīdu arbitrāža”, Universiteit Leiden, Nīderlande
 • 04/2020 Studiju kurss “Bērnu pamattiesības – interdisciplinārs ievads”, Université de Genève, Šveice
 • 01/2015–02/2015 Dalība vadošo ekspertu pieredzes apmaiņas programmā ““Children in the U.S. Justice System”, ASV Valsts departaments, Washington  D.C.,  ASV

VALODAS PRASMES

 • Latviešu - dzimtā
 • Angļu - brīvi
 • Krievu - brīvi
 • Franču - pamatzināšanas
 • Vācu - pamatzināšanas
 • Nīderlandiešu - pamatzināšanas

APBALVOJUMI

 • Tieslietu ministra balva “Attīstība justīcijai”  (2019)
 • Tieslietu sistēmas II pakāpes goda zīme par būtisku demokrātijas un tiesiskuma veicināšanu (2016)
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas apbalvojums “Zelta spalva” (2014)
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas apbalvojums “Sudraba spalva” (2011)