attels

Tieslietu ministrija ir viena no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas perioda  atbildīgajām iestādēm.

--------------------------------------------------------------------

Tieslietu ministrijas projekti 2014 - 2020

Tieslietu ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes tehniskās palīdzības projekti

1.kārta

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (Nr. 10.1.2.0/15/TP/008)

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (Nr. 11.1.1.0/15/TP/013)

2.kārta

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2022) (Nr. 10.1.2.0/18/TP/003)

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019-2021) (Nr.11.1.1.0/18/TP/001)

Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai ES fondu plānošanai (Nr.10.1.3.0/18/TP/006)

 

Tieslietu ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes  pārziņā esošie specifiskā atbalsta mērķi (SAM)

SAM 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”

SAM 9.1.2. “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”

SAM 9.1.3. “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti”

-----------------------------------------------

Vadošās iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija.

Sadarbības iestādes funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija ir Labklājības ministrija.