Informācija par Tieslietu ministrijas nomāto nekustamo īpašumu Tieslietu ministrijas funkciju nodrošināšanai:

  • Brīvības bulv. 36, kopējā platība 5234,1 m2 nomas līgums spēkā līdz 2020.gada 31.maijam;
  • Raiņa bulv. 15, kopējā platība 1375,90 m2 nomas līgums spēkā līdz 2020.gada 31.janvārim.

Tieslietu ministrijai nepieder nekustamais īpašums, kas tiek iznomāts.