Informācija par Tieslietu ministrijas nomāto nekustamo īpašumu Tieslietu ministrijas funkciju nodrošināšanai:

  • Brīvības bulv. 36, kopējā platība 5234,1 m2.
  • Raiņa bulv. 15, kopējā platība 1375,90 m2

Tieslietu ministrijai nepieder nekustamais īpašums, kas tiek iznomāts.