Dzimtsarakstu nodaļas

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā un metodiski vada pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas.