attels

Tieslietu ministrija ir viena no 2021.- 2027. gada plānošanas perioda ESF+ atbildīgajām iestādēm.

Tehniskās palīdzības mērķis ir nodrošināt Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu.

Darbības: nodrošināta ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda plānošana, ieviešana, uzraudzība, publicitāte un horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” (Pamattiesību harta) īstenošana.

Vairāk par tieslietu jomas aktivitātēm ESF+ īstenošanā vari uzzināt šeit.

Plašāk par ES fondu ieguldījumu vari uzzināt šeit.