1

Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens izvirza augstas prasības un nodrošina vienotu standartu jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Eksāmens garantē Latvijas jauno tiesību speciālistu kvalitāti, veicina to starptautisku konkurētspēju un ilgtermiņā uzlabo juridiskās izglītības standartus valstī. Eksāmens ir daļa no profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuras apguves piešķir maģistra grādu un jurista kvalifikāciju. Vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi reglamentē Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 46. "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība".

Aktuālā informācija:

Saziņai par valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena jautājumiem un norisi, aicinām sazinātāties ar Eksāmena sekretariātu pa tālr. nr. 67830686 vai e-pastā eksamens@tm.gov.lv

Pieejami valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti. (Publicēts: 12.07.2024.)

Septīto valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtojuši kopumā 58 studenti (dati pirms eksāmena rezultātu apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas). Eksāmenu kārtoja 172 studenti no sešām augstskolām: Baltijas Starptautiskās akadēmijas; Biznesa augstskolas "Turība"; Daugavpils Universitātes; Latvijas Universitātes; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas; Rīgas Stradiņa universitātes.

Plašāka informācija.


Pieejami valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti. (Publicēts: 20.02.2024.)

Sesto valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ziemas sesijā sekmīgi nokārtojuši kopumā 39 studenti. Eksāmenu kārtoja 125 studenti no sešām augstskolām: Baltijas Starptautiskās akadēmijas; Biznesa augstskolas "Turība"; Daugavpils Universitātes; Latvijas Universitātes; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas; Rīgas Stradiņa universitātes.

Plašāka informācija.


Sākas valsts vienotais jurista eksāmens ziemas sesijā. (Publicēts: 12.01.2024.)

2024. gada 12. janvārī sākas sestais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kuru kārtos pavisam 129 tiesību zinātnes studenti. Pirmo eksāmena jomu kārtos 66 studenti. Eksāmens dažādās tiesību jomās noritēs līdz 26. janvārim.

Plašāka informācija.


Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 2023. gada vasaras sesijā kopumā nokārtojuši 69 studējošie. (Publicēts: 19.10.2023.)

Ir noslēgusies valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu apkopošana pēc eksāmena vērtējumu apstrīdēšanas un sagatavots ziņojums par eksāmena gala rezultātiem. 2023. gada vasaras sesijas eksāmenu kopumā sekmīgi nokārtojuši 69 studējošie. Eksāmena mērķis ir sekmēt juridiskās izglītības kvalitāti, tā stiprinot tieslietu sistēmu ar augstvērtīgi sagatavotiem speciālistiem.

Plašāka informācija.


Notikusi jaunās Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas pirmā sēde. (Publicēts: 04.10.2023.)

Trešdien, 4. oktobrī, pirmajā sēdē tikās jaunā Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija. Komisija ir izveidota, lai sagatavotu nākamo eksāmenu saturu, uzraudzītu eksāmena norisi un vērtētu eksāmena darbus. Par eksāmena komisijas priekšsēdētāju šodien atkārtoti ievēlēja Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāti Lailu Medinu. Komisija apstiprināja 2024. gada ziemas eksāmena grafiku un vienojās par turpmākajiem uzdevumiem un termiņiem, kādos tie izpildāmi.

Plašāka informācija.


Tiek pilnveidota Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība. (Publicēts: 29.08.2023.)

Otrdien, 29. augustā, Ministru kabinets apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtības noteikumos, lai nodrošinātu efektīvāku eksāmena organizēšanu un pilnveidotu eksāmena norisi.

Plašāka informācija.


Paziņoti valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti. (Publicēts: 06.07.2023.)

Kā liecina Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena sekretariāta dati, piekto valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtoja kopumā 57 studenti jeb 31% studentu no visiem 188 eksāmena kārtotājiem. 

Plašāka informācija.


Sākas valsts vienotais jurista eksāmens vasaras sesijā. (Publicēts: 06.06.2023.)

Otrdien, 6. jūnijā, 193 tiesību zinātnes studenti Latvijas augstskolās sāks kārtot jau piekto Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Eksāmens dažādās tiesību jomās noritēs līdz 20. jūnijam.

Plašāka informācija.


Tieslietu ministrija sniedz ziņojumu par ceturto valsts vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu. (Publicēts: 03.05.2023.)

Atbilstoši valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena (turpmāk – eksāmens) sekretariāta sniegtajam ziņojumam par 2023. gada ziemas sesijas eksāmena rezultātiem, ievērojot apelāciju izskatīšanas rezultātus, ceturto valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 2023. gada ziemas sesijā nokārtoja 39 studenti jeb 28 % no studējošajiem, kas kārtoja eksāmenu.

Plašāka informācija.


Zināmi ceturtā valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti. (Publicēts 17.02.2023.)

Ceturto valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ziemas sesijā sekmīgi nokārtojuši kopumā 36 studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Eksāmenu pavisam kārtoja 139 studenti no piecām augstskolām – Biznesa augstskolas “Turība”, Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes.

Plašāka informācija.


Sākas valsts vienotais jurista eksāmens ziemas sesijā. (Publicēts 16.01.2023.)

16. janvārī 147 tiesību zinātnes studenti Latvijas augstskolās sāks kārtot valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Eksāmens dažādās tiesību jomās noritēs līdz 31. janvārim.

Plašāka informācija.


TM: Valsts vienotais jurista eksāmens ziemas sesijā sāksies 16. janvārī. (Publicēts: 20.10.2022.)

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus 2022./2023. akadēmiskā gada ziemas sesijā.

Plašāka informācija.


Trešais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noslēdzies – pieejami eksāmena rezultāti. (Publicēts: 11.04.2022.)

Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā nokārtojuši 37 studenti no četrām augstskolām – Biznesa augstskolas “Turība”, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes.

Plašāka informācija.


Valsts vienotais jurista eksāmens vasaras sesijā sāksies 31. maijā. (Publicēts: 11.04.2022.)

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija noteikusi tā norises datumus 2022. gada vasaras sesijā – tas sāksies 31. maijā civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās. 

Plašāka informācija.


Valsts vienotais jurista eksāmens sāksies 25. janvārī (Publicēts: 10.11.2021.)

Trešdien, 10. novembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns uz pirmo sēdi tiešsaistē sasauca otrā Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisiju. Pirmajā sēdē komisijas locekļi no sava vidus ievēlēja komisijas priekšsēdētāju un tā vietniekus, kā arī vienojās par kvalifikācijas eksāmena grafiku ziemas sesijā.

Plašāka informācija.


Aizritējusi preses konference "Reforma. Eksāmens. Jurists. " par pirmā valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi. (Publicēts: 27.08.2021.)

Pasākums notika 30. augustā, kur mediju pārstāvji tika aicināti piedalīties preses konferencē "Reforma. Eksāmens. Jurists." - atskats uz pirmā valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens norisi – kādi izaicinājumi turpmāk sagaida studentus, augstskolas un eksāmena komisiju?

Plašāka informācija.


Pirmais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noslēdzies – pieejami eksāmena rezultāti. (Publicēts: 09.07.2021.)

Kā liecina kvalifikācijas eksāmena rezultāti, tad sekmīgi to nokārtojuši 33% no studējošiem un tas apstiprina, ka šāda vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešana bija nepieciešama un visās augstskolās, kurās tiek apgūta jurista profesija un piešķirta profesionālā kvalifikācija, nepieciešama vienota pieeja iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanai.

Plašāka informācija.


Pirmo reizi studenti sāks kārtot valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. (Publicēts: 09.06.2021.)

Ap 140 tiesību zinātnes studentu Latvijas augstskolās sāks kārtot elektroniskajā vidē pirmo valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Plašāka informācija.


Valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena komisija un Tieslietu ministrija atver eksāmena elektronisko vidi un ar augstskolām pārrunā eksāmena norisi. (Publicēts: 28.05.2021.)

28. maijā Tieslietu ministrijas vadība, valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja un augstskolu vadība tiešsaistes sanāksmē apsprieda gatavību pirmā valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena veiksmīgai norisei. Pirmo reizi Latvijā tiesību zinātnes studenti kārtos vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu no 2021. gada. 9. jūnija līdz 18. jūnijam.

Plašāka informācija.


Drīzumā visiem jurisprudences profesionālā maģistra studiju programmu studentiem būs jākārto Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens. (Publicēts: 12.12.2017.)

2017. gada 11. decembrī Ministru kabineta komiteja atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu par Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu profesionālā maģistra studiju programmās.

Plašāka informācija.


Tieslietu ministrija rosina ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu. (Publicēts: 04.06.2015.)

2015. gada 4. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Tieslietu ministrijas izstrādātais konceptuālais ziņojums „Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu”, kurā piedāvāts ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu, kā arī sakārtot juridisko profesiju klasifikāciju, tādējādi sekmējot juridiskās izglītības kvalitātes paaugstināšanos.

Plašāka informācija.

  • 2020./2021. akadēmiskā gada vasaras eksāmenu nokārtoja 48 studējošie jeb 37 %
  • 2021./2022. akadēmiskā gada ziemas eksāmenu nokārtoja 26 studējošie jeb 36 %.
  • 2021./2022. akadēmiskā gada vasaras eksāmenu nokārtoja 48 studējošie jeb 27 %.
  • 2022./2023. akadēmiskā gada ziemas eksāmenu nokārtoja 39 studējošie jeb 28 %.
  • 2022./2023. akadēmiskā gada vasaras eksāmenu nokārtoja 69 studējošie jeb 37 %.
  • 2023./2024. akadēmiskā gada ziemas eksāmenu nokārtoja 39 studējošie jeb 31 %.

Joma

Datums

Teorētiskā daļa

Praktiskā daļa

Krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības

7.jūnijs  

10.00–11.30

12.30–14.30

Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības

11.jūnijs

10.00–11.30

12.30–14.30

Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības

14.jūnijs

10.00–11.30

12.30–14.30

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības

18.jūnijs

10.00–11.30

12.30–14.30

Tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture

21.jūnijs

10.00–11.30

12.30–14.30

Joma

Datums

Teorētiskā daļa

Praktiskā daļa

Tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture

12. janvāris

10.00–11.30

12.00–14.00

Krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības

16. janvāris

10.00–11.30

12.00–14.00

Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības

19. janvāris

10.00–11.30

12.00–14.00

Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības

23. janvāris

10.00–11.30

12.00–14.00

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības

26. janvāris

10.00–11.30

12.00–14.00

Vēsturiskā informācija:

Tiesību joma

Datums

Teorētiskā daļa

Praktiskā daļa

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību joma

2023. gada 6. jūnijs

10.00–11.00

12.00–14.00

Tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures joma

2023. gada 9. jūnijs

10.00–11.00

12.00–14.00

Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību joma

2023. gada 13. jūnijs

10.00–11.00

12.00–14.00

Civiltiesību, civilprocesa tiesību un komerctiesību joma

2023. gada 16. jūnijs

10.00–11.00

12.00–14.00

Konstitucionālo tiesību, administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību joma

2023. gada  20. jūnijs

10.00–11.00

12.00–14.00

Joma

Datums

Teorētiskā daļa

Praktiskā daļa

Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības

16. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības

19. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture

24. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības

27. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības

31. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00