Sākas valsts vienotais jurista eksāmens ziemas sesijā. (Publicēts 16.01.2023.)

16. janvārī 147 tiesību zinātnes studenti Latvijas augstskolās sāks kārtot valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Eksāmens dažādās tiesību jomās noritēs līdz 31. janvārim.

Plašāka informācija.


TM: Valsts vienotais jurista eksāmens ziemas sesijā sāksies 16. janvārī. (Publicēts: 20.10.2022.)

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus 2022./2023. akadēmiskā gada ziemas sesijā.

Plašāka informācija.


Trešais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noslēdzies – pieejami eksāmena rezultāti. (Publicēts: 11.04.2022.)

Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā nokārtojuši 37 studenti no četrām augstskolām – Biznesa augstskolas “Turība”, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes.

Plašāka informācija.


Valsts vienotais jurista eksāmens vasaras sesijā sāksies 31. maijā. (Publicēts: 11.04.2022.)

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija noteikusi tā norises datumus 2022. gada vasaras sesijā – tas sāksies 31. maijā civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās. 

Plašāka informācija.


Valsts vienotais jurista eksāmens sāksies 25. janvārī (Publicēts: 10.11.2021.)

Trešdien, 10. novembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns uz pirmo sēdi tiešsaistē sasauca otrā Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisiju. Pirmajā sēdē komisijas locekļi no sava vidus ievēlēja komisijas priekšsēdētāju un tā vietniekus, kā arī vienojās par kvalifikācijas eksāmena grafiku ziemas sesijā.

Plašāka informācija.


Aizritējusi preses konference "Reforma. Eksāmens. Jurists. " par pirmā valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi. (Publicēts: 27.08.2021.)

Pasākums notika 30. augustā, kur mediju pārstāvji tika aicināti piedalīties preses konferencē "Reforma. Eksāmens. Jurists." - atskats uz pirmā valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens norisi – kādi izaicinājumi turpmāk sagaida studentus, augstskolas un eksāmena komisiju?

Plašāka informācija.


Pirmais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noslēdzies – pieejami eksāmena rezultāti. (Publicēts: 09.07.2021.)

Kā liecina kvalifikācijas eksāmena rezultāti, tad sekmīgi to nokārtojuši 33% no studējošiem un tas apstiprina, ka šāda vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešana bija nepieciešama un visās augstskolās, kurās tiek apgūta jurista profesija un piešķirta profesionālā kvalifikācija, nepieciešama vienota pieeja iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanai.

Plašāka informācija.


Pirmo reizi studenti sāks kārtot valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. (Publicēts: 09.06.2021.)

Ap 140 tiesību zinātnes studentu Latvijas augstskolās sāks kārtot elektroniskajā vidē pirmo valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Plašāka informācija.


Valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena komisija un Tieslietu ministrija atver eksāmena elektronisko vidi un ar augstskolām pārrunā eksāmena norisi. (Publicēts: 28.05.2021.)

28. maijā Tieslietu ministrijas vadība, valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja un augstskolu vadība tiešsaistes sanāksmē apsprieda gatavību pirmā valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena veiksmīgai norisei. Pirmo reizi Latvijā tiesību zinātnes studenti kārtos vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu no 2021. gada. 9. jūnija līdz 18. jūnijam.

Plašāka informācija.


Drīzumā visiem jurisprudences profesionālā maģistra studiju programmu studentiem būs jākārto Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens. (Publicēts: 12.12.2017.)

2017. gada 11. decembrī Ministru kabineta komiteja atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu par Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu profesionālā maģistra studiju programmās.

Plašāka informācija.


Tieslietu ministrija rosina ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu. (Publicēts: 04.06.2015.)

2015. gada 4. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Tieslietu ministrijas izstrādātais konceptuālais ziņojums „Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu”, kurā piedāvāts ieviest valsts vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu, kā arī sakārtot juridisko profesiju klasifikāciju, tādējādi sekmējot juridiskās izglītības kvalitātes paaugstināšanos.

Plašāka informācija.

Aktuālā informācija:

Joma

Datums

Teorētiskā daļa

Praktiskā daļa

Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības

16. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības

19. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture

24. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības

27. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības

31. janvāris

10.00–11.00

12.00–14.00

Vēsturiskā informācija: