Informācija presei Jaunumi

Otrdien, 6. jūnijā, 193 tiesību zinātnes studenti Latvijas augstskolās sāks kārtot jau piekto Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Eksāmens dažādās tiesību jomās noritēs līdz 20. jūnijam.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: “Lai kārtojot Vienotā juristu eksāmena vasaras sesiju, jaunajiem juristiem izdodas parādīt visaugstāko zināšanu līmeni. Novēlu izturēt zināšanu pārbaudījumu, kas apliecinās, ka augsto zināšanu latiņu ir izdevies sasniegt.

2023. gada vasaras sesijā valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noritēs šādos datumos:

  • 6. jūnijā – starptautisko un Eiropas Savienības tiesību jomā;
  • 9. jūnijā – tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures jomā;
  • 13. jūnijā – krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā;
  • 16. jūnijā – civiltiesību, civilprocesa tiesību un komerctiesību jomā;
  • 20. jūnijā – konstitucionālo tiesību, administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jomā.

Nepilna puse no studējošajiem eksāmenu kārtos atkārtoti (86 no 193 studentiem), bet 108 studenti eksāmenu kārtos pirmo reizi. No 86 studentiem, kuriem jāpārkārto eksāmens, 27 studentiem ir jāpārkārto tikai viena eksāmena joma, 23 studentiem jāpārkārto divas jomas, bet 36 studentiem jāpārkārto viss eksāmens.

Eksāmena rezultātu paziņošana plānota līdz 6. jūlijam.

Nākamais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 2024. gada ziemā.

Papildu informācija:

2023. gada ziemā eksāmenu kārtoja 139 studenti un to nokārtoja 39 studenti jeb 28 % no studējošajiem, kas kārtoja eksāmenu.

Plašāka informācija par eksāmenu atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.