Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference

2022. gada 14. oktobrī norisinājās Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference "Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā".
Skatīt vairāk

Tieslietu ministrijas paspārnē darbojas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome, kas apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome ir izveidota ar mērķi izstrādāt un, ja nepieciešams, aktualizēt labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss), skaidrot labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicināt labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu, kā arī sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

 

 

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes sastāvs:

 

Padomes vadītāja:                              

Daiga Auziņa-Melalksne - akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja.

 

Padomes vadītāja vietnieki:               

Baiba Lielkalne - Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja;

Kristīne Černaja-Mežmale - Latvijas Bankas padomes locekle.

 

Padomes locekļi:                                

Jūlija Bistrova - akciju sabiedrības "Alphinox Quality" valdes priekšsēdētāja; Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore;

Liene Dubava - akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" valdes locekle;

Zane Eglīte-Fogele - zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu biroja "Walless" partnere;

Gatis Flinters - zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja "Cobalt" partneris;

Dzintra Gasūne - Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;

Andris Grafs - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā;

Maija Orbidāne - Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, PricewaterhouseCoopers Latvijā;

Baiba Strupiša - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baiba Strupiša. Troubleshooter. SIA" vadītāja;

Māris Vainovskis - zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris.

2022. gada 14.oktobrī otro reizi tika pasniegtas Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2022.

  • Balvu nominācijā "Risku pārvaldības stratēģis" saņēma Attīstības finanšu institūcija Altum,
  • balvu "Padomes dažādības ieviesējs" saņēma Swedbank AS,
  • par labāko nominācijā "Iesaistīto pušu vadības praktiķis" tika atzīta AS Latvenergo,
  • savukārt par izaugsmi korporatīvās pārvaldības jomā balvu saņēma SIA Rīgas ūdens.
  • Īpašā balva par būtisku ieguldījumu korporatīvās pārvaldības veicināšanā tika piešķirta Rīgas domei.

2021.gada 10. septembrī tika pasniegtas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021Balvu “Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālā formātā” saņēma AS Conexus Baltic Grid, balvu “Sekmīgākā padomes atlase” saņēma AS DelfinGroup, balvu “Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošanā” saņēma SIA SCHWENK Latvija. Savukārt Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs saņēma īpašu balvu par nozīmīgu ieguldījumu korporatīvās pārvaldības attīstībā.

Korporatīvās pārvaldības principi ietver labo korporatīvās pārvaldības praksi, kas tiek īstenota OECD dalībvalstīs, un atbilstība šiem principiem ir ļoti augsta mēraukla. "Korporatīvās pārvaldības mērķis ir palīdzēt izveidot vidi, kurā valdītu uzticēšanās, caurskatāmība un atbildība, kas nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumu, finanšu stabilitātes un godprātīgas komercdarbības veicināšanai, tādējādi atbalstot spēcīgāku izaugsmi un iekļaujošāku sabiedrību," A.Gurrija, OECD ģenerālsekretārs.

Principi tika pieņemti 1999. gadā, aktualizēti 2004. gadā un vēlreiz pārskatīti 2015. gadā. Pēdējā Principu caurskatīšana un aktualizēšana tika veikta ar mērķi, lai Principi ņemtu vērā visaktuālākās tendences un izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras valstīm un pašām kapitālsabiedrībām, īstenojot labu korporatīvo pārvaldību. Principu izstrādē un aktualizēšana piedalījās politikas veidotāji, regulatori, biznesa vides pārstāvji un citas iesaistītās puses, līdz ar to Principi ir izstrādāti un kalpo kā starptautisks etalons, lai novērtētu un pilnveidotu korporatīvās pārvaldības normatīvo regulējumu un praksi. Aktualizētā Principu redakciju saņēma svētību arī no G20 valstu līderiem, tādējādi apliecinot, ka laba korporatīvā pārvaldība ir un būs pieprasīta visos līmeņos, ieskaitot, visaugstākos.

Latvija kļuva par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti 2016. gadā. Iestāšanās procesā tika vērtēta Latvijas normatīvā regulējuma un prakses atbilstība OECD Korporatīvās pārvaldības principiem un veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai tiktu sasniegta atbilstība starptautiski atzītajiem labas korporatīvās pārvaldības principiem. Vienlaikus Latvijai kā OECD kandidātvalstij tika dota iespēja iesaistīties OECD Korporatīvās pārvaldības principu pārskatīšanas procesā.

Lai padarītu G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principus vieglāk pieejamus Latvijas kapitālsabiedrībām, Tieslietu ministrijas sadarbībā ar NASDAQ Riga, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Baibas Strupišas juridisko biroju ir nodrošinājusi Principu tulkojumu latviešu valodā. Principu tulkojums ļaus Latvijas kapitālsabiedrībām ērtā un viegli uztveramā veidā iepazīties ar aktuālākajām tendencēm korporatīvās pārvaldības jomā un smelties iedvesmu labas korporatīvās pārvaldības īstenošanai savā ikdienas praksē.

G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi apskatāmi šeit: