Diskusiju cikls labākai korporatīvajai pārvaldībai

Tieslietu ministrija, Latvijas Banka un Nasdaq Riga sadarbība ar partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība, organizē diskusiju ciklu par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.
Skatīt vairāk

Korporatīvās pārvaldības kodekss

Kodekss sastāv no 17 principiem, kuri veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, tā efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību.
Skatīt vairāk

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome

Tieslietu ministrijas paspārnē darbojas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome, kas apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā.
Skatīt vairāk