Uzņēmējsabiedrības, kurās TM ir valsts kapitāla daļu turētāja

Mājaslapa

Facebook 

Twitter

 

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

Pamatkapitāla lielums: 38 369 649 EUR

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs

Apstiprinātais 2019. gada pārskats

Valsts budžetā veiktie maksājumi 2019. gadā 2 619 615 EUR, t.sk. valstij izmaksātās dividendes 97 757 EUR (85 % no 2018. gada peļņas)

 

Ministru kabinets 2017.gada 6.jūnija sēdē (prot.Nr.29, 70.§) pieņēma lēmumu:

  • atbalstīt tiešās valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Tiesu namu aģentūra", saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu ar 100 procentiem valsts kapitāldaļu
  • Tieslietu ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus
  • noteikt valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību un tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā.

Mājaslapa

Facebook @LatvijasVestnesis@likumi.lv@LVportals@JuristaVards  

Twitter @VestnesisLV@likumi@LV_portals@Jurista_Vards

Instagram @latvijas_vestnesis@lv_portals

Draugiem.lv LV portāls

Youtube.com Latvijas Vēstnesis; LV portāls

Flickr.com Latvijas Vēstnesis

 

VALSTS SABIEDRĪBA ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis”

Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011

Pamatkapitāla lielums: 711 435 EUR

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs

Apstiprinātais 2019. gada pārskats

Valsts budžetā veiktie maksājumi 2019. gadā: 695 949 EUR