Šajā sadaļā tiek publicēti izstrādes stadijā esošie tiesību aktu projekti pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar paziņojumiem par līdzdalības iespējām, tiesību aktu projektiem un to anotācijām un līdz norādītajam datumam iesūtīt savu viedokli par konkrēto tiesību akta projektu paziņojumā norādītajai kontaktpersonai.