1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, subjektiem, kuru pārziņā ir informācijas sistēmas vai ar kuriem iespējama informācijas aprite, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts „Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi” izstrādāts saskaņā ar Prokuratūras likuma 51.1 pantu.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt Prokuratūras informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību un sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt Valsts kancelejā šā gada martā.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts uz 5 lapām (TMnot_230221_PROIS);
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 3 lapām (TManot_230221_PROIS).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 2. martam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: gunta.degle@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv