Ministrs

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Ministra birojs

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Valsts sekretārs

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Vadības administrācija

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Eiropas lietu departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Projektu departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Stratēģijas departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Eiropas Savienības Tiesas departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Krimināltiesību departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Civiltiesību departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Nozaru politikas departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Valststiesību departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Starptautiskās sadarbības departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Tiesu sistēmas politikas departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Dzimtsarakstu departaments

dzimts.dep [at] tm.gov.lv

Administratīvais departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Iekšējā audita departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Personālvadības departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Budžeta departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Juridiskais departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Finanšu departaments

tm.kanceleja [at] tm.gov.lv