Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums nosaka piespiedu dalītā īpašuma attiecībās esošo daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiesības un iespēju izpirkt mājai piesaistīto zemi par tās kadastrālo vērtību.


  • Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma mērķis ir dot iespēju privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemi zem mājas vienkāršotā kārtībā un izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības, kurā atrodas ēkas un zemesgabala īpašnieki.
  • Likums piešķir ēkas īpašniekiem vienpusēju tiesību izpirkt mājai piesaistīto zemi par tās kadastrālo vērtību, lai izveidotu vienotu nekustamo īpašumu Civillikuma 968. panta izpratnē. Pēc zemes izpirkšanas dzīvokļa īpašniekam piederēs pilnvērtīgs, funkcionāls un vienots nekustamais īpašums, kas sastāvēs no dzīvokļa īpašuma un attiecīgām domājamajām daļām no zemes, kā rezultātā dzīvokļa īpašnieki varēs pilnvērtīgi lietot savu ēku, pārtraucot zemes likumiskās lietošanas tiesības (iepriekš piespiedu nomas attiecības), kuru ietvaros ēkas īpašniekam jāveic regulāri maksājumi zemes īpašniekam par ēkas izmantošanai nepieciešamās zemes lietošanu.  
  • Likumā ietvertais risinājums ir sabalansēts ar valsts iespējām šo procesu atbalstīt, kā arī risinājums ir kompromiss starp zemes īpašnieku un mājas īpašnieku interesēm, kas vienlaikus ļauj atrisināt dalītā īpašuma problēmu pēc būtības – to izbeidzot. Likums paredz būtisku valsts atbalstu visu administratīvo darbību veikšanai (no Valsts zemes dienesta puses zemes reģistrēšanā, uzmērīšanā, izpirkuma cenas noteikšanā, informācijas nodošanā dzīvokļu īpašniekiem; no zvērinātu tiesu izpildītāju puses  - to iesaisti korektā izbeigšanas procesa norisē, līdzdalībai kopsapulces lēmumu pieņemšanā, atsavināšanas maksas saņemšanā un administrēšanā un līdzekļu pārdalē, īpašumtiesību nostiprināšanā zemesgrāmatā). Dalītā īpašuma izbeigšanas process veidots tā, lai ēkas īpašniekam tas būtu pēc iespējas vienkāršāks un lētāks.

2023. gada 13. oktobrī Tieslietu ministrija organizēja semināru dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem par zemes atsavināšanas procesu

Datums 13. oktobris, 2023
Laiks11.00–14.00
Atrašanās vietaRīga, Tieslietu ministrijas Dzintara zāle, Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Tērbatas ielas puses)

Seminārs “Dalītā īpašuma izbeigšana privatizētajās daudzdzīvokļu mājās”

2023. gada 13. oktobrī Tieslietu ministrija organizēja semināru dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem par zemes…

Informatīvie materiāli


Kontaktinformācija

Lai izvairītos no iedzīvotāju iesniegumu pārsūtīšanas kompetentajām institūcijām, Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka jautājumos:

  • par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu/pārskatīšanu jāvēršas pie vietējās pašvaldības, kuras teritorijā atrodas dzīvojamā māja;
  • par atsavināmās zemes noteikšanu, reģistrēšanu, atsavināšanas cenu, atsavināmās zemes kadastrālo uzmērīšanu jāvēršas Valsts zemes dienestā,
  • par valsts atbalstu finansējuma iegūšanai atsavināšanas tiesības izmantošanai jāvēršas Ekonomikas ministrijā vai finanšu institūcijā “ALTUM;
  • par Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma saturu un piemērošanas kārtību Tieslietu ministrijā

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi un to atbildes saistībā ar dalītā īpašuma izbeigšanu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās
Skatīt vairāk

LV portāla infografika:

 Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšana - LV portāla infografika:

v fdnnf