Skaidrojumi

Mācību materiāli

VIDEO: Administratīvās atbildības pamatnoteikumi

VIDEO: Konfiskācija administratīvā pārkāpuma procesā

VIDEO: Sodu izpilde

VIDEO: Latvijā pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpilde Eiropas Savienības dalībvalstī