Tieslietu ministres Liepājas cietuma būvlaukuma apmeklējums 2024. gada 9. maijā

Liepājas cietuma būvniecības fotogrāfijas 2024. gada februārī

Liepājas cietuma pamatakmens kapsulas iemūrēšanas pasākums 2023. gada oktobrī

Liepājas cietuma vizualizācijas fotogrāfijas

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus turpināt pilnveidot sodu izpildes sistēmu, ieviešot inovācijas un aizvien plašāk pielietojot individuālu izvērtējumu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu.

Ja resocializācijas rezultātā izdodas reģistrēto noziegumu skaitu samazināt par vienu procentu, tad valstij nebūs jātērē līdzekļi vismaz 337 noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai, kā arī par šiem noziegumiem notiesāto personu soda izpildei, tai skaitā, brīvības atņemšanas izpildei (brīvības atņemšanas soda izpildes izdevumi 300 personām 2022.gadā veidoja apmēram 5,6 miljonus eiro).

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas un sešās no tām ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ieslodzījuma vietu ēkas un infrastruktūra kopumā ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas. Turpretim Igaunija kopš 1991. gada ir sekmīgi īstenojusi ieslodzījuma vietu reformu, slēdzot visus vecā tipa cietumus un to vietā izbūvējot 3 pilnīgi jaunus, starptautiskām prasībām atbilstošus cietumus. Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

2022. gada 22. novembrī, SIA “Tiesu namu aģentūra” un iepirkuma uzvarētājs SIA “Citrus Solutions” parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu noslēgts līgums par kopējo summu 125 874 569,87 EUR, neskaitot PVN.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst sešas dažādas ēkas. Atbilstoši līgumam, SIA “Citrus Solutions” izmaiņu būvprojekta izstrāde visām cietuma kompleksa ēkām tehniskā projekta stadijā jāpabeidz līdz 2023. gada 21. novembrim. Izmaiņu būvprojekts atklātā cietuma un administrācijas ēkām ir saskaņots Liepājas pilsētas būvvaldē un uzņēmējs ir uzsācis minēto ēku būvdarbus. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 m², projektā ietilpst sešas ēkas ar  kopējo platību – gandrīz 37 000 m². Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla un sabiedrības drošība. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta jauna pieeja ieslodzījuma izpildes organizācija, plašas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.

Jaunā cietuma būvniecību paredzēts pabeigt līdz 2025. gada 22. septembrim.

Tieslietu ministre: jaunā Liepājas cietuma būvniecības darbi notiek saskaņā ar plānoto laika grafiku un budžetu. (Publicēts: 09.05.2024.)

Ceturtdien, 9. maijā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere reģionālās vizītes ietvaros Liepājā apmeklēja jaunā cietuma būvniecības teritoriju, lai novērtētu šobrīd paveikto un iepazītos ar turpmāk plānoto darbu gaitu.

Plašāka informācija.


Jaunā Liepājas cietuma būvdarbi notiek, apsteidzot plānoto laika grafiku. (Publicēts: 07.02.2024.)

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvlaukumā, Alsungas ielā 29, darbi rit pilnā sparā. Šobrīd tiek veikti visu sešu kompleksa ēku būvdarbi dažādās stadijās. Darbi notiek, apsteidzot, iepriekš iepirkuma piedāvājumā plānoto, laika grafiku un ievērojot projekta realizācijai paredzēto budžetu.

Plašāka informācija.


Svinīgi iemūrēta kapsula jaunā Liepājas cietuma pamatos. (Publicēts: 13.10.2023.)

Ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu jaunā Liepājas cietuma ēku kompleksa pamatos, šodien, 13.oktobrī, Liepājā tiek turpināts ilgi lolots un rūpīgi plānots valsts mēroga tieslietu nozares projekts. Jaunā Liepājas cietuma būvniecība jau šobrīd iezīmē redzamas aprises, lai 2025. gadā Latvijas sodu izpildes sistēma un resocializācijas process Latvijā sāktu darbu jaunā līmenī.

Plašāka informācija.


Apstiprinātas izmaiņas jaunā Liepājas cietuma būvprojektā. (Publicēts: 07.09.2023.)

Jaunā Liepājas cietuma būvniecība notiek pēc plānotā grafika, augustā Liepājas pilsētas būvvalde apstiprināja izmaiņas būvprojektā, precizējot un optimizējot tehniskos risinājumus ārējiem inženiertīkliem, samazinot būvapjomu divām ēkām – atklātā cietuma ēkai un administrācijas ēkai, kā arī teritorijai ap ēkām. Izmaiņas būvprojektā paredz samazināt cietuma kompleksa būvdarbu un nākotnes apsaimniekošanas izmaksas, saglabājot ēkas drošības prasības.

Plašāka informācija.


Uzsākta būvlaukuma izveidošana jaunā Liepājas cietuma būvniecībai. (Publicēts: 23.02.2022.)

Šobrīd visaktīvākā rosība pie jaunā Liepājas cietuma būvniecības projekta notiek pasūtītāja SIA Tiesu namu aģentūra un izpildītāja SIA Citrus Solutions darba kabinetos, jo tiek veikti nepieciešamie projektēšanas darbi un to savstarpēja saskaņošana.

Bet paralēli projektēšanas darbiem, 23. februārī tika uzsākta arī būvlaukuma izveidošana jaunā Liepājas cietuma būvniecībai. Tuvākajā laikā būvlaukumā tiks izvietoti pirmie celtniecības vagoniņi, kuros būs iekārtotas darba vietas ģenerāluzņēmēja un pasūtītāja darbinieku vajadzībām, būvlaukuma teritorijai apmēram 2 km garumā tiks uzstādīts žogs. Vienlaikus ar būvlaukuma iekārtošanas darbiem tiks uzsākti arī zemes darbi, kas ietvers gan augsnes virskārtas noņemšanu, gan celmu raušanu, kā arī tiks veikti darbi, kas saistīti ar gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanu.

Plašāka informācija.


Parakstīts līgums par jauna cietuma kompleksa būvniecību. (Publicēts: 22.11.2022.)

Otrdien, 22.novembrī, SIA “Tiesu namu aģentūra” un iepirkuma uzvarētājs SIA “Citrus Solutions” parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu noslēgts līgums par kopējo summu 125 874 569,87 EUR, neskaitot PVN. Jaunā cietuma būvniecību paredzēts pabeigt 34 mēnešu laikā.

Plašāka informācija. 


Jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā saņemti pretendentu galīgie piedāvājumi. (Publicēts: 31.08.2022.)

31. augustā iepirkuma komisija  ir saņēmusi abu pretendentu AS “UPB” un SIA “Citrus Solutions” galīgos piedāvājumus konkursa procedūrā ar sarunām “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”. Būvniecības iepirkuma piedāvājumu izskatīšana un lēmuma pieņemšana par uzvarētāju, atbilstoši projekta īstenošanas plānam, iepirkuma komisijai jāveic līdz 6.oktobrim.

Plašāka informācija. 


Izsludināts jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkums. (Publicēts: 22.06.2022.)

Sestdien, 22. maijā, Tiesu namu aģentūra ir izsludinājusi atklātu, starptautisku iepirkumu jaunā Liepājas cietuma būvniecības īstenošanai. Aicina kandidātus piedāvājumu iesniegt līdz 2021. gada 28. jūnijam plkst. 11.00.

Plašāka informācija.


Iepirkuma komisija sāk vērtēt sākotnējos piedāvājumus jaunā cietuma būvniecības projektā. (Publicēts: 18.02.2022.)

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma komisija ir saņēmusi sākotnējos piedāvājumus un turpina konkursa procedūru ar sarunām, lai izraudzītu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Sākotnējie piedāvājumi ir saņemti no diviem pretendentiem - SIA "Citrus Solutions" un AS "UPB".

Plašāka informācija.


Aicina pieteikties atklātā konkursā uz jaunā Liepājas cietuma projektu vadītāja amatu. (Publicēts: 21.01.2021.)

SIA “Tiesu namu aģentūra” izsludinājusi atklātu konkursu, lai nodrošinātu objektīvu un caurspīdīgu piemērotākā kandidāta atlasi uz jaunā Liepājas cietuma projekta vadītāja amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2022. gada 2. februārim.

Plašāka informācija.


Līdz 28.janvārim pagarina Liepājas cietuma būvniecības piedāvājumu iesniegšanas termiņu. (Publicēts: 18.01.2021.)

Sakarā ar būvniecības uzņēmuma AS “UPB” iesniegto sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par Liepājas cietuma projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkumu, Tiesu nama aģentūra (TNA) līdz 28.janvārim lēmusi pagarināt cietuma būvniecības piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Plašāka informācija.


Jaunā Liepājas cietuma teritorijā noslēdzas atmežošanas darbi. (Publicēts: 03.12.2021.)

Kopumā Ogres tehnikuma audzēkņi atmežošanas darbu veikušo 10, 15 ha platībā.

Plašāka informācija.


Jaunā Liepājas cietuma teritorijā uzsāk atmežošanas darbus. (Publicēts: 08.11.2021)

Pirmdien, 8. novembrī, jaunā Liepājas cietuma teritorijā tiek uzsākti atmežošanas darbi, lai to sagatavotu jaunā Liepājas cietuma būvniecībai. Atmežošanas darbus bez atlīdzības veic Ogres tehnikuma audzēkņi, kuri mācās mežsaimniecības jomas profesionālās izglītības programmās.

Plašāka informācija.


Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā ir nepieciešams atrast viskonkurētspējīgāko piedāvājumu. (Publicēts: 02.22.2021)

Otrdien, 2. novembrī, valdība izskatīja Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju", kas izstrādāts ar mērķi Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā - konkursa procedūrā ar sarunām panākt pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu.

Plašāka informācija.


IUB atstāj spēkā konkursa komisijas lēmumu par kandidātu atlasi Liepājas cietuma būvniecībai. (Publicēts: 29.09.2021)

Otrdien, 28. septembrī, Iepirkumu uzraudzības birojs publiskojis pieņemto lēmumu noraidīt itāļu uzņēmuma "Rizzani de Eccher S.p.A" iesniegto sūdzību par SIA "Tiesu namu aģentūra" rīkotā jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu atlases rezultātiem.

Plašāka informācija.


Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā dalību turpinās divi pretendenti. (Publicēts: 13.08.2021)

Tiesu namu aģentūras iepirkuma komisija Liepājas cietuma būvniecības iepirkumam, izskatot trīs kandidātu saņemtos pieteikumus, 12. augustā pieņēmusi lēmumu konkursa procedūru ar sarunām turpināt ar SIA "Citrus Solutions" un AS "UPB". No turpmākas dalības iepirkumā izslēgts kandidāts Rizzani de Eccher S.p.A., ņemot vērā kandidāta iesniegtā pieteikuma neatbilstību atlases nolikuma kvalifikācijas prasībām.


Parakstīts līgums par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. (Publicēts: 30.07.2021)

Piektdien, 30. jūlijā, Tiesu namu aģentūra parakstīja līgumu ar uzņēmumu SIA "Firma L4" par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanu.

Lai garantētu kvalitatīvu un drošu Liepājas cietuma būvniecību, SIA "Firma L4" uzdevums būs visa Liepājas cietuma būvdarbu laikā un arī būvdarbu garantijas periodā nodrošināt profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Vienlaikus arī jānodrošina pasūtītāja likumīgo interešu pārstāvība būvdarbu laikā. Turklāt SIA "Firma L4" Liepājas cietuma būvuzraudzības ietvaros būs pienākums pārbaudīt būvdarbu secības, kvalitātes un darbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī darba drošības un ugunsdrošības atbilstību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Plašāka informācija.


Iepirkuma komisija sāk vērtēt Liepājas cietuma būvniecības pretendentus. (Publicēts: 16.07.2021)

Piektdien, 16. jūlijā, noslēgusies pieteikšanās Liepājas cietuma būvniecībai, un Tiesu namu aģentūras izveidotā iepirkuma komisija sāks vērtēt trīs saņemtos pieteikumus un to atbilstību iepirkuma nolikumam.

Plašāka informācija.


Liepājas cietuma būvuzraudzību veiks SIA "Firma L4". (Publicēts 14.07.2021.)

Otrdien, 13. jūlijā, Tiesu namu aģentūras izveidotā Liepājas jaunā cietuma kompleksa būvuzraudzības pakalpojuma iepirkuma komisija pabeidza starptautiskā iepirkumā saņemto pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu attiecībā uz Liepājas cietuma būvuzraudzību un pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju konkursā par Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanu.      

Iepirkuma komisija lēma par labu komersantam SIA "Firma L4", jo tika iesniegts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums un tas arī bija atbilstošs visām iepirkuma nolikuma prasībām.

Līgumu ar SIA "Firma L4" Tiesu namu aģentūra plāno parakstīt līdz 2021. gada 10. augustam.

Plašāka informācija.


Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 16. jūlijam. (Publicēts 21.06.2021.) 

Pagarināts Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 16. jūlijam plkst. 11.00, lai palielinātu potenciālo kandidātu skaitu un tālāku konkurenci iepirkumā.

Ņemot vērā iepirkuma nozīmīgumu, izvirzītās prasības un līdz šim izrādīto piegādātāju interesi, Tiesu namu aģentūras iepirkumu komisija ir izvērtējusi nepieciešamību pagarināt sākotnēji noteikto pieteikumu iesniegšanas termiņu.


Pieteikušies pretendenti Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai. (Publicēts 16.06.2021.)

Otrdien, 15. jūnijā, noslēdzās piedāvājumu iesniegšanas termiņš starptautiskam iepirkumam par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. Kopumā Tiesu namu aģentūras izveidotā Būvuzraudzības iepirkuma komisija ir saņēmusi divu pretendentu piedāvājumus.

Tiesu namu aģentūras Būvuzraudzības iepirkuma komisija plāno izskatīt un pieņemt lēmumu par uzvarētāju minētajā iepirkumā līdz 2021. gada 27. jūlijam, līgumu ar uzvarējušo komersantu noslēdzot līdz 2021. gada 10. augustam.

Būvuzrauga galvenais uzdevums būs pasūtītāja interesēs pārbaudīt būvdarbu secības, kvalitātes un būvdarbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās prasības iepirkuma pretendentiem Tiesu namu aģentūras Būvuzraudzības iepirkuma komisija izvirzīja - spēkā esošu vismaz trešās kategorijas industriālo drošības sertifikātu, kas apliecina komersantu tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi. Tāpat iepirkuma pretendentiem tika izvirzītas tehniski profesionālās spējas, prasot pretendentu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvobjektu būvuzraudzībā.

Atklāts konkurss par Liepājas cietuma būvuzraudzību tika izsludināts 2021. gada 26. martā.


Ārvalstu uzņēmēji sāk izrādīt interesi par jaunā Liepājas cietuma būvniecības projektu. (Publicēts 09.06.2021.)

Pēc atklātā iepirkuma izsludināšanas par Liepājas cietuma būvniecības iepirkumu interesi sāk izrādīt starptautiskie uzņēmumi. Pagājušajā nedēļā, 3. jūnijā, Tieslietu ministriju apmeklēja Itālijas ģenerāluzņēmuma Rizzani de Eccher pārstāvji, lai iepazītos ar vispārīgo informāciju par Liepājas cietuma būvniecības projektu.  

Lielu, starptautisku uzņēmumu interese par Liepājas cietuma projektu apliecina izvēlētās iepirkumu procedūras kvalitāti un caurspīdīgumu. Mūsu mērķis ir raisīt interesi arī starptautiskos spēlētājos, tādējādi veicinot konkurenci un mazinot tos riskus, kurus šobrīd nes straujais būvmateriālu cenu kāpums gan Latvijā, gan visā pasaulē.” par jaunā cietuma būvniecības projekta gaitu uzsver Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Papildu informācija:

Rizzani de Echer dibināts 1831. gadā un šobrīd ir viens no vadošajiem pasaules būvniecības uzņēmumiem, kurš darbojas 70 pasaules valstīs un ir pabeidzis īstenot ap 300 būvniecības projektu. Uzņēmums darbojas vairākās jomās – vispārējā celtniecība, infrastruktūras attīstība, aprīkojumu ražošana, inženiertehniskie risinājumi tiltiem un viaduktiem, kā arī nekustamo īpašumu attīstība. Rizzani de Echer Latvijā darbojas arī "Rail Baltica" projekta ietvaros.


Pabeigti teritorijas ģeotehniskās izpētes darbi(Publicēts 03.06.2021.)

2021. gada 1. jūnijā ir pabeigta teritorijas ģeotehniskā izpēte līdz 25,1 m dziļumam, lai konkursa procedūras ar sarunām rezultātā atlasītie kandidāti saņemtu detalizētu informāciju par grunts ģeotehniskajiem rādītājiem un savos piedāvājumos piedāvātu racionālus un realizējamus konstruktīvos risinājumus.

 


Valdība konceptuāli atbalsta TM ieceri Liepājas cietuma būvniecību sākt gadu ātrāk. (Publicēts: 04.06.2020.)

2020. gada 4. jūnijā Ministru kabineta ārkārtas sēdē uzklausīja un konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā izklāstīta iecere jaunā Liepājas cietuma būvniecību sākt par gadu agrāk nekā bija plānots - nevis 2022., bet gan 2021. gadā.

Skaidrojot šādas rīcības nepieciešamību, tieslietu ministrs Jānis Bordāns akcentēja, ka šis projekts ir tuvu gatavības stadijai, proti, lai sāktu tā īstenošanu, nav nepieciešams veikt daudz papildu darbību. Tāpat ministrs izcēla iespējamās pozitīvās sekas, ko tas atstātu uz Liepājas ekonomiku.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš atzina, ka par Liepājas cietuma būvniecības projektu jau ir bijušas diskusijas, kuru laikā tika panākta politiskā vienošanās.

Finanšu ministrs Jānis Reirs uzsvēra, ka Finanšu ministrija atbalsta Tieslietu ministrijas izstrādāto priekšlikumu par Liepājas cietuma būvniecības projekta īstenošanu: 

"Ņemot vērā, ka mums ir līdzekļi un ir jāsilda ekonomika, šis ir gatavs projekts, ko varam sākt ātri īstenot. Mums nederēs objekti, kuri būs kaut kad pēc 2025. gada. Šis projekts ir ar vislielāko gatavības pakāpi."

Plašāka informācija šeit.