Informācija presei Jaunumi
Liepājas cietums

Otrdien, 2. novembrī, valdība izskatīja Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju", kas izstrādāts ar mērķi Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā - konkursa procedūrā ar sarunām panākt pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu.

"Lai panāktu pēc iespējas konkurētspējīgāku un saimnieciski izdevīgāku jaunā cietuma būvniecības piedāvājumu, Tieslietu ministrija lūdza valdības atļauju nepieciešamības gadījumā pagarināt Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu pabeigšanas termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim. Ņemot vērā būvniecības cenu pieaugumu, tā ir proaktīva rīcība, lai Liepājas cietuma būvniecībā izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi. Turklāt šobrīd jau intensīvi tiek strādāts pie tā, lai pēc būtības samazinātu iespējamās būvniecības un vēlāk arī uzturēšanas izmaksas," uzsver Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Ar sagatavoto rīkojuma projektu tiek precizēts jau piešķirtā finansējuma sadalījums pa gadiem, bet netiek mainīts cietuma būvniecībai paredzētais finansējums, kas no valdības puses tika piešķirts ar 2019. gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 485, paredzot finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem Liepājas cietuma būvniecībai 146 898 298 euro apmērā.

Līdz šim Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai ir izdarīti nozīmīgi priekšdarbi – izstrādāts risku vadības modelis, noslēgts līgums ar Tiesu namu aģentūru par cietuma būvniecības organizēšanu, izraudzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, veikta papildus cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte, notiek darbs pie cietuma teritorijas sagatavošanas, lai varētu uzsākt būvdarbus, izvēlēts Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma procedūras veids, kas nodrošinās valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu un šobrīd tiek turpinātas konkursa sarunas ar Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma pretendentiem.

Papildu informācija:

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu.