K. Pommere

Kristīne Pommere

Valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos
Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Kristine.Pommere [at] tm.gov.lv

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos no 2017. gada 1. februāra

Kristīne Pommere
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536

Dzimšanas datums: 1978. gada 20. decembrī

Izglītība:

 • 2002. – 2004.        Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Maģistra grāds Eiropas studijās
 • 1997. – 2002.        Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Jurista kvalifikācija
 • 1986.-1997.           Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija

Darba pieredze:

 • 2016. - 2017.           Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktore
 • 2014. - 2015.           Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktore
 • 2012. - 2014.           Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta
 • 2012. - 2014.           Eiropas Savienības institucionālo jautājumu plānošanas departamenta vadītāja – direktora vietn.
 • 2004. - 2012.           Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktore (2010.-2012.)
 • Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktora vietniece (2008.-2010.)
 • Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta juriskonsulte (2004.-2010.)
 • 2000. - 2004.           Labklājības ministrijas Darba departamenta vecākā referente

Valodas:

 • latviešu – dzimtā
 • angļu – brīvi
 • krievu – labi
 • vācu - pamatzināšanas

Iegūtie apbalvojumi:

 • Ministru kabineta atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē (2015. gada 8. septembris)