Tieslietu ministrijas paspārnē darbojas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome, kas apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome ir izveidota ar mērķi izstrādāt un, ja nepieciešams, aktualizēt labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss), skaidrot labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicināt labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu, kā arī sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

 

Ziņojums par korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes darbu 2021. gadā 

​Ziņojums par korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes darbu 2022. gadā ​

 

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes sastāvs:

Padomes vadītāja:                              

Daiga Auziņa-Melalksne - akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja.


Padomes vadītāja vietnieki:               

Baiba Lielkalne - Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja;

Kristīne Černaja-Mežmale - Latvijas Bankas padomes locekle.


Padomes locekļi:                                

Jūlija Bistrova - akciju sabiedrības "Alphinox Quality" valdes priekšsēdētāja; Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore;

Liene Dubava - akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" valdes locekle;

Zane Eglīte-Fogele - zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu biroja "Walless" partnere;

Gatis Flinters - zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja "Cobalt" partneris;

Dzintra Gasūne - Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;

Andris Grafs - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā;

Maija Orbidāne - Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, PricewaterhouseCoopers Latvijā;

Baiba Strupiša - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baiba Strupiša. Troubleshooter. SIA" vadītāja;

Māris Vainovskis - zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris.