Tieslietu ministrija kopā ar Ģenerālprokuratūru no Latvijas puses piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās darbība ir vērsta uz informācijas un viedokļu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm krimināltiesiskās sadarbības ietvaros, tiešu kontaktu dibināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju amatpersonām. Eiropas tiesiskā tīkla darbība nodrošina efektīvu tiesiskās palīdzības lūgumu nosūtīšanu un izpildi. Eiropas tiesiskais tīkls sniedz ieskatu par Eiropas Savienības dalībvalstu likumdošanu saistībā ar Eiropas Savienības dokumentu ieviešanu katrā dalībvalstī.

Tieslietu ministrija minētā tīkla ietvaros veic korespondenta funkcijas. Korespondenta loma ir sniegt informāciju par Latvijas dalību tiesiskajā sadarbībā krimināllietās, sniegt viedokli par tiesiskās sadarbības aktuālākajiem jautājumiem, sniegt palīdzību citu valstu kontaktpunktiem un korespondentiem par kārtību, kā Latvijā tiek realizēta tiesiskā sadarbība.

Tiesisko sadarbības tīklu krimināllietās var izmantot ne tikai Tieslietu minsitrijas un Ģenerālprokuratūras pārstāvji, bet arī tiesneši un pārstāvji tiesvedības stadijā. Šāda tiesiskā sadarbības tīkla esamība atvieglo un paātrina tiesu darbu, jo, piemēram, tiesnešiem ir iespēja elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijas kontaktpunktiem:

 

  1. Jūlija Muraru-Kļučica- Starptautiskās sadarbības departamenta jurists, e-pasts: julija.muraru-klucica@tm.gov.lv;
  2. Kristīnei Langišai – Starptautiskās sadarabības departamenta juriste, e-pasts: kristine.langisa@tm.gov.lv,

pieprasījumu par papildus informācijas sniegšanas nepieciešamību. Pēc šādas informācija saņemšanas, Tieslietu ministrijas kontaktpunkti sazinās ar ārvalsts kolēģiem, tādējādi īsā laika posmā, noskaidrojot tiesai nepieciešamās ziņas.

Interneta links uz tiesiskās sadarbības tīklu krimināllietās: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx.

! Eiropas tiesiskā sadarbības tīkla krimināllietās izdotās rokasgrāmatas pieejamas šajā saitē: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=7

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Aktuālā informācija starptautiskās tiesiskās sadrabības jomā pieejama Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu iekšējā portālā: http://portals.ts.gov.lv/Lists/Paziojumi/DispForm.aspx?ID=671&RootFolder=%2FLists%2FPaziojumi&Source=http%3A%2F%2Fportals%2Ets%2Egov%2Elv%2FSitePages%2FS%25C4%2581kums%2Easpx

 

Raksta nosaukums: “Aktualitātes starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā (8.11.2017)”.