Metodiskie ieteikumi

Vadlīnijas, rokasgrāmatas un cita medotisko ieteikumu informācija
Skatīt vairāk

Skaidrojumi

Tieslietu ministrijas sagatavotie tiesību aktu skaidrojumi, anotācijas, vadlīnijas un cita informācija
Skatīt vairāk

Datu aizsardzība

Noderīga informācija par datu aizsardzību
Skatīt vairāk

Intelektuālais īpašums

Tieslietu ministrijas (Patentu valdes) kompetencē ir rūpnieciskā īpašuma tiesības un to aizsardzības nodrošināšana.
Skatīt vairāk

Juridiskā palīdzība

Informācija par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām
Skatīt vairāk

Tiesas

Informācija par Latvijas Republikas tiesu sistēmu
Skatīt vairāk

Reliģisko organizāciju pārskata par darbību 2022.gadā iesniegšana

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi jaunu rīku reliģisko organizāciju pārskatu iesniegšanai
Skatīt vairāk