Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 5.panta otro daļu  Tieslietu ministrija sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību  mantojuma lietu kārtošanas, mantojuma apsardzības, apliecinājuma izdarīšanas un citu šā likuma VII  nodaļā minēto uzdevumu izpildē. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Tieslietu ministrija nav pilnvarota veikt tiesību normu iztulkošanu (oficiālo interpretāciju), sniegt praktiskus padomus bāriņtiesām konkrētu situāciju risināšanai un novērtēt konkrētās situācijas faktiskos un tiesiskos apstākļus. Tieslietu ministrijas metodiskās palīdzības sniegšanas ietvaros var sniegt vispārēju viedokli par normatīvo aktu prasībām attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu, mantojuma apsardzību, apliecinājuma izdarīšanu un citu Bāriņtiesu likuma likuma VII  nodaļā minēto uzdevumu izpildi, kam ir konsultatīvs raksturs un kas nav saistošs tiesību normas piemērotājam.

Ar praksē neskaidrajiem jautājumiem metodiskās palīdzības saņemšanai iespējams vērsties Tieslietu ministrijā, nosūtot jautājumus uz Tieslietu ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@tm.gov.lv vai pa pastu  Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.

Par ar metodiskās palīdzības sniegšanu saistītiem neskaidriem jautājumiem, aicinām sazināties ar Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsulti Kristīni Alberingu (elektroniskā pasta adrese Kristine.Alberinga@tm.gov.lv, tālr. 67036835) vai Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietnieci Kristīni Miļevsku (elektroniskā pasta adrese Kristine.Milevska@tm.gov.lv, tālr. 67036813).