Ar praksē neskaidrajiem jautājumiem metodiskās palīdzības saņemšanai iespējams vērsties Tieslietu ministrijā:

  • nosūtot jautājumus uz Tieslietu ministrijas oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@tm.gov.lv 

  • pa pastu Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536


 


Informācija par bāriņtiesām:

Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 5.panta otro daļu  Tieslietu ministrija sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību mantojuma lietu kārtošanas, mantojuma apsardzības, apliecinājuma izdarīšanas un citu šā likuma VII  nodaļā minēto uzdevumu izpildē. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Tieslietu ministrija nav pilnvarota veikt tiesību normu iztulkošanu (oficiālo interpretāciju), sniegt praktiskus padomus bāriņtiesām konkrētu situāciju risināšanai un novērtēt konkrētās situācijas faktiskos un tiesiskos apstākļus. Tieslietu ministrijas metodiskās palīdzības sniegšanas ietvaros var sniegt vispārēju viedokli par normatīvo aktu prasībām attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu, mantojuma apsardzību, apliecinājuma izdarīšanu un citu Bāriņtiesu likuma VII nodaļā minēto uzdevumu izpildi, kam ir konsultatīvs raksturs un kas nav saistošs tiesību normas piemērotājam.

Par ar bāriņtiesu metodiskās palīdzības saistītiem jautājumiem, aicinām sazināties ar:

Kristīne Alberinga

Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietniece - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Kristine.Alberinga [at] tm.gov.lv