Lai nodrošinātu visām ieinteresētajām organizācijām, privātpersonām un uzņēmējiem godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā, piedaloties lēmumu ierosināšanā, izstrādē, piedāvājot iespējamos risinājumus, aicinām izmantot iespēju oficiāli pieteikties uz tikšanos pie ministrijas amatpersonām.

Kontaktinformācija ir atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.

Saziņas datums Tieslietu ministrijas amatpersonas vārds, uzvārds un amats Interešu pārstāvja vārds, uzvārds, juridiskas personas vai organizācijas nosaukums Kā interesēs veic interešu pārstāvību? Pārrunātais jautājums vai sniegtais priekšlikums

09.04.2023.

Lauma Paegļkalna, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre;

Inguss Kalniņš, Tieslietu ministres padomnieks;

Inita Ilgaža, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos;

Lauma Nagle, Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste;

Kristīne Alberinga, Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietniece

Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs;

Latvijas darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns;

Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Āboliņš;

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas eksperte Paula Šimkuse;

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka.

 

Darba ņēmēji, darba devēji, parādnieki, piedzinēji.

Par grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz no parādniekiem piespiedu izpildes procesā ieturamo summu pārskatīšanu.
26.03.2024.

Dagnija Palčevska, Civiltiesību departamenta direktore;

Linda Strazdiņa, Sintija Olehno, Ieva Deksne, Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas pārstāvji.

Normunds Šlitke,  biedrība "Zemes reformu komiteja";

Vladimirs Tkačenko un Gundars Ūdris,  biedrība "Tauta pret zemes baroniem";

Signe Zavadska, VAS "Valsts nekustamie īpašumi".

Zemes un ēku īpašnieku interesēs. Zemes likumiskās lietošanas regulējums un ST sprieduma izpilde.
06.03.2024.

Lauma Paegļkalna, tieslietu ministra parlamentārā sekretāre;

Līga Liepa-Kivilande, tieslietu ministra biroja vadītāja;

Inita Ilgaža, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos;

Dagnija Palčevska, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore;

Iveta Gedus, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas vadītāja;

Lauma Nagle, Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste;

Aiga Kalniņa, Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta vecākā juriste.

AS "Industra Bank". Banku sistēmas interesēs parādu piedziņas procesā. Tiesu sistēmas loma parāda piedziņā gan prasības kārtībā, gan izskatot sūdzības par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību, gan tiesiskās aizsardzības procesā.
05.03.2024.

Dagnija Palčevska – Civiltiesību departamenta direktore;

Iveta Gedus – CTD Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas vadītāja.

Sanita Šķiltere – Latvijas pašvaldību savienība. Pašvaldību interesēs. Par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" (Nr. 59/Lp14).
04.03.2024.

Dagnija Palčevska – Civiltiesību departamenta direktore;

Iveta Gedus – CTD Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas vadītāja;

Dace Daugule – CTD SPTN vecākā juriste;

Jānis Šļahota – CTD SPTN jurists.

Beata Jonite – biedrība "Centrs Marta";

Sandra Freimane – SIA "Mācību centrs MKB".

Vardarbībā cietušu personu interesēs.

Par pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējuma pilnveidi Civilprocesa likumā.