1

Misija

Nodrošināt Latvijā tiesiskumu un tiesisko paļāvību valsts labklājībai un izaugsmei, lai sabiedrība zina un efektīvi izmanto savas tiesības un jūtas droši.

Vīzija

Ministrija ir tiesiska, moderna un efektīva valsts pārvaldes iestāde Latvijā un Eiropas Savienībā, kas darbojas sabiedrības interesēs.

Funkcijas

Tieslietu ministrija ir daļa no Latvijas valsts valdības un ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarē.

Tieslietu ministrija izstrādā normatīvos aktus, to grozījumus, kā arī politikas plānošanas dokumentus, lai organizētu un koordinētu valsts politiku tiesību un tiesu sistēmas nodrošināšanā.

Tieslietu ministrija sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem un nodrošina metodoloģisku palīdzību normatīvo aktu projektu izstrādē.

Detalizētāk ar Tieslietu ministrijas funkcijām un uzdevumiem var iepazīties Tieslietu ministrijas nolikumā.

Vērtības

  • Cilvēks ir centrālā vērtība Tieslietu ministrijas ikdienas darbā, mēs rūpējamies, lai sabiedrība justos tiesiski pasargāta.
  • Mūsu darbs ir vērsts uz tādu rezultātu sasniegšanu, kas veicina tiesiskumu un stiprina likuma varu, uzlabojot sabiedrības drošību un labklājību.

Tieslietu ministrs

Ministrs ir augstākā ministrijas amatpersona. Tieslietu ministre ir Inese Lībiņa-Egnere. Tieslietu ministrijas prioritātes tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres vadībā:

  • valsts un iedzīvotāju drošība
  • cilvēktiesību ievērošana atbilstoši Satversmei
  • tiesnešu un citu tiesu varai piederīgo tālākizglītība
  • juridiskās izglītības kvalitātes stiprināšana
  • atbalsta sniegšana Ukrainai
  • bērnu tiesību risināšana

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

Otra augstākā amatpersona, kas ir tieši pakļauta ministram, ir ministrijas parlamentārais sekretārs. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre ir Lauma Paegļkalna.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Ministram tieši pakļauts ir valsts sekretārs, kurš ir ministrijas administratīvais vadītājs. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ir Mihails Papsujevičs.

Tieslietu ministrijas padotībā ir šādas valsts pārvaldes iestādes: