Komercsabiedrību reorganizācija

2023. gada 1. jūnijā stājas spēkā grozījumi Komerclikumā, kas paredz pārskatīt komercsabiedrību pārrobežu apvienošanas kārtību un ievieš jaunus pārrobežu reorganizācijas veidus.
Skatīt vairāk

Jaunā akciju uzskaites un reģistrācijas kārtība

2023. gada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas likumos, kas paredz modernizēt un padarīt caurskatāmāku akciju sabiedrību darbību, radot pieeju informācijai par akciju sabiedrību īpašniekiem, kā arī mazinot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
Skatīt vairāk