Iedzīvotāji izrāda interesi par iespēju atbrīvoties no parādsaistībām. [13.01.2022.]

Iedzīvotāji aktīvi izrāda interesi par iespēju saņemt atbrīvojumu no parādsaistībām un šīs iespējas kontekstā vēršas pie zvērinātiem notāriem pēc konsultācijām.

Plašāka informācija.


LV portāls: Kas jāzina par jauno Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu? [07.07.2021.]


No 2022. gada 1. janvāra trūcīgām un maznodrošinātām personām būs iespēja dzēst parādsaistības. [15.06.2021.]

2021. gada 15. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu un ar to saistītos četrus likumprojektus par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Likumprojekta mērķis ir dot iespēju trūcīgā un maznodrošinātā mājsaimniecībā esošām personām, kuru ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai viņu sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ, no nākamā gada 1. janvāra noteiktā kārtībā atbrīvoties no parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

Plašāka informācija.

Lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu ir jāvēršas pie zvērināta notāra apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav – faktiskā dzīvesvieta. Informācija par zvērinātiem notāriem atrodama interneta portālā https://www.latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru”.


Saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 8. panta otro daļu pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām sagatavo atbilstoši šī likuma 1. pielikumam.

Aicinām ņemt vērā, ka pieteikumam jāpievieno dokumentus, kuri pamato tajā norādītos apstākļus, un dokumentus, kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.


Atbilstoši Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 13. panta otrās daļas 1. punktam kreditoram ir tiesības divu mēnešu laikā pēc pieteikuma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām pieņemšanas dienas vai tā precizēšanas, ja ar precizēšanu skartas attiecīgā kreditora intereses, iesniegt zvērinātam notāram pamatotus iebildumus attiecībā uz pieteikumā norādīto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā kreditora prasījumu, atbilstoši šā likuma 2. pielikumam.

parādu dzēšana
parādu dzēšana