Diskusiju cikls labākai korporatīvajai pārvaldībai

2021. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Tieslietu ministrija un Nasdaq Riga sadarbībā ar partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā, organizē sešu diskusiju ciklu par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

Diskusiju cikla mērķis – veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu izstrādāja Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Tas izstrādāts, ņemot vērā Latvijas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Darbs pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa tika pabeigts 2020. gada nogalē.

 

Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne skaidro: “Laba pārvaldība ir svarīga sabiedrībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir ilgtspējīgāki, sniedz kvalitatīvākus pakalpojumus, maksā lielākus nodokļus, rada jaunas labi apmaksātas darba vietas un veicina iedzīvotāju labklājību. Laba pārvaldība ir vienlīdz svarīga uzņēmumiem, to akcionāriem un vadībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir vērtīgāki, spēj maksāt lielākas dividendes, lielākas algas, būt iekārojamāki darba devēji, tiem ir labāka reputācija un tie ir noturīgāki krīzes situācijās, turklāt spēj piesaistīt nepieciešamās investīcijas.”

“Ikviens Latvijas uzņēmums ir aicināts piemērot kodeksu, tajā skaitā, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, biržas sabiedrības un lielas privātas kompānijas ar būtisku ietekmi uz valsts ekonomiku, jo kodeksā iekļauto principu ievērošana veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, to efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Ar diskusiju ciklu mēs uzsākam uzņēmumu plašāku iesaisti korporatīvās pārvaldības kodeksa ieviešanā, lai iedzīvinātu tajā iekļautos principus praksē,” akcentē tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda uzsver: Laba korporatīvā pārvaldība ir sekmīgu uzņēmumu darbības pamats. Pastāv tieša sakarība starp labu korporatīvās vadības praksi un uzņēmumu ilgtermiņa vērtības pieaugumu, jo korporatīvā pārvaldība ne tikai uzlabo darbības rezultātus, bet arī veicina uzticību starp akcionāriem, vadību un dažādiem tirgus dalībniekiem. Sešu diskusiju laikā mēs pārrunāsim visus svarīgākos korporatīvās pārvaldības jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot labākajiem prakses piemēriem Latvijā un citur Eiropā. Šīs diskusijas būs noderīgas lielajām publiskajām un privātajām akciju sabiedrībām, to vadītājiem un galveno lēmumu pieņēmējiem, taču vienlīdz svarīgas tās būs investoriem.”

 

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

Diskusija “Kad ar algu vairs nepietiek?”

2021.gada 8.oktobris 10:00 - 12:30 tiešsaistē

 

Diskusijā “Kad ar algu vairs nepietiek?” eksperti un uzņēmumu vadītāji diskutēs par aktuālākajām tendencēm atalgojuma noteikšanā un darbinieku motivēšanā, dalīsies savā pieredzē par kapitāla daļu opciju piešķiršanu un izteiks viedokli par dividenžu politikas nozīmi.

 

Diskusijas programma

Diskusijas moderators: Gatis Flinters, Cobalt partneris, zvērināts advokāts

10:00     Diskusijas pirmā daļa

Ko paredz jaunais Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss par atalgojuma politiku un dividenžu politiku?

Gatis Flinters, Cobalt partneris, zvērināts advokāts

Biržas uzņēmumu pieredze atalgojuma politiku atklāšanā

Liene Dubava, AS Nasdaq Riga valdes locekle

Diskusija “Uzņēmumu pieredzes stāsti: mūsdienīga atalgojuma tendences”

Diskusijas vadītājs: Zane Eglīte-Fogele, WALLESS partnere, zvērināta advokāte

Diskusijas dalībnieki:

 • Jānis Vība, AS Virši-A  valdes priekšsēdētājs
 • Zanda Rubene, LU profesore, LU PPMF zinātņu prodekāne
 • Māris Simanovičs, AS Eco Baltia valdes priekšsēdētājs
 • Gunta Jēkabsone, AS Augstsprieguma tīkli valdes priekšsēdētāja

11:20     Diskusijas otrā daļa

 

Diskusija “Kapitāla daļu opciju piešķiršanas pieredze; dividenžu politikas nozīme”

Diskusijas vadītājs: Kristīne Gaigule-Šāvēja, WALLESS vadošā partnere, zvērināta advokāte

Diskusijas dalībnieki:

   • Uldis Iltners, AS Madara Cosmetics valdes loceklis
   • Andris K.Bērziņš, Change Ventures vadošais partneris
   • Mihails Ščepanskis, SIA Cenos valdes priekšsēdētājs
   • Toms Šulmanis, Cobalt partneris, zvērināts advokāts

12:20     Diskusijas kopsavilkums un noslēgums

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga, WALLESS zvērinātu advokātu biroju, COBALT.

 

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

 

2021. gada 10. septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Rīgas pilī notiks forums "Laba pārvaldība – ceļš uz sabiedrības labklājību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju" un Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšanas ceremonija. Forumu atklās Valsts prezidents Egils Levits un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne. Forums pulcēs Latvijas līderus – Latvijas lielāko uzņēmumu vadītājus un dažādu nozaru ekspertus. Foruma laikā notiks divas paneļdiskusijas, kurās dažādu nozaru vadošie profesionāļi diskutēs par būtiskiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

DISKUSIJAS PROGRAMMA:

Norises datums: 10.09.2021.

Norises vieta: Rīgas pils, svētku zāle. Tiešraide – FKTK tīmekļvietnē https://www.fktk.lv/mediju-telpa/nozares-temati/diskusiju-cikls-labakai-korporativai-parvaldibai/foruma-video/.

Pasākuma moderatore: Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

10.00 Foruma atklāšana

Egils Levits, Valsts prezidents

10.10  Paveiktais un darāmais korporatīvās pārvaldības jomā

Daiga Auziņa-Melaksne, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja

10.30 Paneļdiskusija: Kas ir ekonomikas ilgtspēja šodienas kontekstā?

Moderators: Ģirts Rūda, FKTK padomes loceklis

 • Inga Ernstsone, Valsts prezidenta padomniece ekonomikas jautājumos
 • Jānis Lange, “Latvijas Dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs un Rīgas domes izpilddirektors
 • Tīna Kukka, “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padomes priekšsēdētāja
 • Rolands Irklis, valsts kontrolieris
 • Toms Auškāps, “Balticovo” Komunikācijas un attīstības direktors, valdes loceklis

11.30 Kafijas pauze

11.50  Paneļdiskusija: Laba pārvaldība publiskā sektora uzņēmumos – Latvijas sabiedrības labklājības un valsts ekonomiskās konkurētspējas konteksts

Moderators: Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Diskusijas dalībnieki:

 • Evika Siliņa , Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre
 • Jānis Bordāns, tieslietu ministrs
 • Ainārs Ozols, “Rīgas Satiksme” un “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes priekšsēdētājs
 • Baiba Rubesa,”HansaMatrix”, “Coffee Address Holding” padomes priekšsēdētāja
 • Toms Siliņš, “Air Baltic Corporation” un “Latvenergo” padomes loceklis
 • Klāvs Vasks, TET padomes priekšsēdētājs, “Citadele banka” padomes loceklis

12.50 Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšana

Diskusiju cikls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmumu ilgtspējai veltītajā diskusijā kopā ar pieredzējušiem uzņēmējiem un korporatīvās pārvaldības ekspertiem runāsim par vides, sociālo un pārvaldības (ESG) jautājumu nozīmi uzņēmumu izaugsmē, izaicinājumiem, ar kuriem uzņēmumi saskaras, ieviešot ilgtspējas principus, kā arī korporatīvās pārvaldības lomu ESG mērķu sasniegšanā un nostiprināšanā.

10.00    Pirmā daļa

Kā Korporatīvās pārvaldības kodekss var palīdzēt sasniegt ESG mērķus?
Gatis Flinters, COBALT partneris

Diskusija: Kā korporatīvā pārvaldība veicina uzņēmuma ilgtspēju?

Diskusijas vadītāja: Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja

 • Evita Goša, SCHWENK Latvija valdes locekle, vides un juridiskā direktore
 • Kārlis Soika, Kuehne + Nagel Latvija valdes priekšsēdētājs
 • Ainārs Ozols, neatkarīgais padomes loceklis Rīgas Satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks
 • Harijs Švarcs, SG Capital valdes priekšsēdētājs

 

11:15    Otrā daļa

Vai uzņēmumiem un investoriem patiesi rūp ESG?

Jūlija Bistrova, Alphinox valdes priekšsēdētāja

Diskusija: ESG - uzņēmuma stratēģiskā priekšrocība?

Diskusijas vadītāja: Kristīne Černaja-Mežmale, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle

 • Lotte Tisenkopfa-Iltnere, MADARA Cosmetics valdes priekšsēdētāja
 • Uldis Biķis, Latvijas Finieris padomes priekšsēdētājs
 • Ieva Tetere, SEB bankas valdes priekšsēdētāja
 • Lauris Apsis, Blue Circle (zīmols Zivs uz Ledus) vadītājs

 

 

 

11. jūnijā aizvadītajā diskusijā “ESG: modes lieta vai nepieciešamība?” materiāli: video ieraksts, prezentācijas un apkopojums.

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

Prezentācijas

Apkopojums

11. jūnijā aizvadītajā diskusijā “ESG: modes lieta vai nepieciešamība?” secināts, ka ilgtspējīga pieeja vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) jautājumiem vairs nav tikai uzņēmumu iekšējo vērtību vai labās gribas demonstrēšana, bet gan būtiska sastāvdaļa ikviena biznesa konkurētspējas un attīstības nodrošināšanā.

Diskusiju organizēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, zvērinātu advokātu biroju COBALT, Alphinox, un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā.

Plašāka informācija par galvenajām diskusijā gūtajām atziņām apkopota zemāk pievienotā materiālā:

Diskusija “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”

Diskusija “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”

2021. gada 14. maijs 10:00-12:30 tiešsaistē

Diskusijā “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?” eksperti un padomes locekļi diskutēs par to, kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu, kā korporatīvās pārvaldības praksi ietekmē atšķirības SIA un AS regulējumā, kā nodrošināt profesionālas padomes locekļu izvirzīšanu un ievēlēšanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Diskusijas programma

10:00     Diskusijas pirmā daļa

Diskusijas vadītāja: Baiba Strupiša, Baibas Strupišas juridiskā biroja partnere, sertificēta mediatore

Ko paredz jaunais Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss par padomes stratēģisko lomu?

Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Diskusija “Uzņēmumu pieredzes stāsti par padomes lomu”

 • Baiba Rubesa, HansaMatrix, Coffee Address Holding padomes locekle
 • Dace Ljusa, Rīgas ūdens padomes locekle, SEB atklātais pensiju fonds valdes priekšsēdētāja
 • Sandijs Āboliņš Ābols, BaltCap partneris, Coffee Address Holding un Uprent Group padomes loceklis
 • Toms Siliņš, Air Baltic Corporation, Latvenergo padomes loceklis

11:20     Diskusijas otrā daļa

Diskusijas vadītājs: Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Diskusija “Padomes sastāvs un ievēlēšana”

 • Agris Evertovskis, DelfinGroup akcionārs un padomes priekšsēdētājs
 • Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Jānis Lange, Latvijas Dzelzceļš padomes priekšsēdētājs, Rīgas domes izpilddirektors
 • Māris Vainovskis, Eversheds Sutherland Bitāns vecākais partneris

12:20     Diskusijas kopsavilkums un noslēgums

Baiba Strupiša, Baibas Strupišas juridiskā biroja partnere, sertificēta mediatore

Reģistrēties dalībai diskusijā iespējams šeit: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_bcV0P9_DToaXkLqBh-ittA

14.maijā notikušās diskusijas “Uzņēmuma padome - attīstības virzītājs vai formalitāte” materiāli:

Video ieraksts

Diskusijas video ieraksts “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”

Prezentācijas

 

1. diskusijas programma

10.00 Diskusiju cikla labākai korporatīvajai pārvaldībai atklāšana

Tieslietu ministra Jāņa Bordāna uzruna

Nasdaq Riga valdes priekšsēdētājas un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājas Daigas Auzinas-Melalksnes uzruna

Godīga, atbildīga un zinoša komercdarbības vide = garants investoru tiesību aizsardzībai. Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

10.25 Diskusija “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” 1. daļa

Akcionāru sapulces un ar tām saistītās akcionāru tiesības. Baiba Lielkalne, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja

Akcionāru sapulču organizēšanas labās prakses piemērs. Māris Macijevskis, Hansa Matrix valdes loceklis un finanšu direktors.

Diskusija:

 • Ģirts Apsītis, SIA Ardente valdes priekšsēdētājs
 • Aivars Lošmanis, zvērināts advokāts, ZAB VILGERTS partneris
 • Leonīds Mohovikovs, SIA Ramalpa valdes loceklis
 • Oskars Briedis, līdzekļu pārvaldnieks “Swedbank Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrība” AS

11.25 Pārtraukums

11.30 Diskusija “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” 2. daļa

Ieguldītāja tiesību aizsardzības instrumenti un prakse to piemērošanā. M.Vainovskis, zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs

Kad klauvēt pie uzrauga durvīm? FKTK loma investoru tiesību aizsardzībā. Ģirts Rūda, FKTK padomes loceklis

Diskusija:

 • Māris Vainovskis, zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs
 • Andrejs Martinovs, IPAS INVL Asset Management valdes priekšsēdētājs
 • Daiga Vilsone, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja
 • Vladimirs Loginovs, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izpilddirektors

12.30 Noslēgums

Diskusijas kopsavilkums
Diskusijas novērtējums

Diskusijas moderators FKTK padomes loceklis Ģirts Rūda

 

16. aprīlī notikušās diskusijas “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” materiāli: video ieraksts un prezentācijas.

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

Diskusijas pirmā daļa

 • Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina iepazīstina ar nosacījumiem efektīvai investoru tiesību aizsardzībai.
 • Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja Baiba Lielkalne stāsta par ieteikumiem akcionāru sapulču organizēšanai.
 • Ar labās prakses pieredzes stāstu akcionāru sapulču organizēšanā dalās AS “HansaMatrix” valdes loceklis un finanšu direktors Māris Macijevskis.
 • Diskusijā par akcionāru sapulču organizēšanu piedalās SIA Ardente valdes priekšsēdētājs Ģirts Apsītis, zvērināts advokāts, ZAB VILGERTS partneris Aivars Lošmanis, SIA “Ramalpa” valdes loceklis Leonīds Mohovikovs un līdzekļu pārvaldnieks “Swedbank Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrība” AS Oskars Briedis. Sarunu vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda.

Diskusijas otrā daļa

 • Zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs Māris Vainovskis iepazīstina ar ieguldītāju tiesību aizsardzības instrumentiem un praksi to piemērošanā.
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda iepazīstina ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lomu uzraudzībā.
 • Diskusijā par ieguldītāju tiesību aizsardzību piedalās Māris Vainovskis, IPAS INVL Asset Management valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izpilddirektors Vladimirs Loginovs.

Prezentācijas