Diskusiju cikls labākai korporatīvajai pārvaldībai

Tieslietu ministrija, Latvijas Banka un Nasdaq Riga sadarbība ar partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība, organizē diskusiju ciklu par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

Diskusiju cikla mērķis – veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu izstrādāja Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Tas izstrādāts, ņemot vērā Latvijas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Darbs pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa tika pabeigts 2020. gada nogalē.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne skaidro“Laba pārvaldība ir svarīga sabiedrībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir ilgtspējīgāki, sniedz kvalitatīvākus pakalpojumus, maksā lielākus nodokļus, rada jaunas labi apmaksātas darba vietas un veicina iedzīvotāju labklājību. Laba pārvaldība ir vienlīdz svarīga uzņēmumiem, to akcionāriem un vadībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir vērtīgāki, spēj maksāt lielākas dividendes, lielākas algas, būt iekārojamāki darba devēji, tiem ir labāka reputācija un tie ir noturīgāki krīzes situācijās, turklāt spēj piesaistīt nepieciešamās investīcijas.”

Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference

2022. gada 14. oktobrī norisinājās Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference "Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā".
Skatīt vairāk

2024. gada diskusijas:

Prezentācija

Video ieraksts

10.00-10.05 Ievads, Maija Orbidāne, PricewaterhouseCoopers, Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

10.05-10.20 Pārmaiņu vadība – kā to piemērot ilgtspējas procesu iedzīvināšanai uzņēmumā, Baiba Strupiša, juriste, mediatore un koučs

 • Atbildību sadalījums, lai entuziasms nenoplok
 • Pārmaiņas pēc būtības, kāpēc tas ir svarīgi, it īpaši, gatavojoties ilgtspējas ziņošanai
 • Atbalsts no īpašniekiem/akcionāriem/padomes loma (tonis no augšas)

10.20-11.15 I paneļdiskusija

Kādēļ veiksmīga ilgtspējas ziņošanas ieviešana nav iespējama bez skaidriem mērķiem ilgtspējas jomā?

 • Ilgtspējas stratēģijas nozīme uzņēmuma ceļā uz pārmaiņām
 • Skaidri ilgtspējas mērķi, kā instruments straujākai uzņēmuma izaugsmei
 • Ilgtspējas stratēģijas izstrāde, iedzīvināšana un pārraudzība – stratēģija, budžets, būtiskākās politikas

Moderē: Daiga Auziņa-Melalksne, Citadele banka Padomes locekle, Latvijas Korporatīvās pārvaldības padomes vadītāja

 • Agita Baltbārde, CleanR Grupa valdes locekle
 • Vita Narnicka, Valsts zemes dienests ģenerāldirektore
 • Rihards Šmits, Schneider Electric Baltijas Servisa un Projektu nodaļas vadītājs Baltijas Ilgtspējas Iniciatīvu Līderis

Pārtraukums 15 min

11.30-12.25 II paneļdiskusija

Ilgtspējas ziņošana veicina pārmaiņu procesus uzņēmumā, kuriem jāsāk gatavoties laikus –  izaicinājumi un gūtās mācības:

 • Vienots redzējums un tā nozīmē
 • Ilgtspējas pievienotā vērtība uzņēmumam
 • Ilgtspējas definīcija, kas zem tā slēpjas – lai arī viens termins, bet cik dažāds var būt tā izpausmes
 • Galvenie izaicinājumi ceļā uz ilgtspējas ziņošanu un kā tiek risināti

Moderē: Maija Orbidāne, PricewaterhouseCoopers, Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

 • Aigars Ruņģis, Valmiermuižas alus valdes priekšsēdētājs
 • Ieva Kustova, VAS Latvijas dzelzceļš Ilgtspējas un vides pārvaldības daļas vadītāja
 •  Ilze Opmane-Jēgere, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs valdes locekle

Kopsavilkums, Maija Orbidāne, PricewaterhouseCoopers, Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja.

2023. gada diskusijas:

Ieraksta 1. daļa: 

Ieraksta 2. daļa:

mnbvcx

Kā atlasīt uzņēmuma izaugsmes stratēģijai atbilstošu padomi? No procesa līdz rezultātam

2023. gada 22. septembris, 10.00 – 12.30

Biroja komplekss “VERDE” un attālināti

 

Programma

IEVADS

Padomes novērtēšana un atlase: akcionāra loma. Dzintra Gasūne, Valsts kancelejas Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja.

Kas uzlabojams valsts uzņēmumu vadības atlasē? Evija Šturca, KPMG Baltics partnere, Biznesa konsultāciju nodaļas vadītāja

1.paneļdiskusija Kā organizēt atlases procesu?

Moderatore: Vita Andrews, Latvijas Dzelzceļš valdes locekle, BICG padomes locekle

Kristīne Černaja-Mežmale, Latvijas Bankas padomes locekle

Viesturs Lieģis, Amrop partneris

Jevgēņijs Belazjaks, Rīgas siltums, Getliņi EKO padomes loceklis

Daiga Auziņa- Melalksne, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja, BICG padomes locekle


2. paneļdiskusija Kā panākt vēlamo rezultātu? Kā panākt padomes darbu uzņēmuma ilgtermiņa interesē?

.Moderators: Ainars Ozols, Rīgas Satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks padomes loceklis

Klāvs Vasks, TET, airBaltic padomes priekšsēdētājs

Uldis Biķis, Latvijas finieris padomes priekšsēdētājs

Dins Merirands, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Dace Ljusa, Rīgas ūdens padomes locekle

Kristīna Berziņa, Livonija partnere

Kopsavilkums un nākamie soļi: Baiba Strupiša, mediatore un juriste, SIA Troubleshooter

Reģistrācija:

Lūdzu reģistrēties bezmaksas dalībai diskusijā līdz 18.septembrimhttps://forms.gle/aUJJBJFWBL3McbaD8

Dalība klātienē nav garantēta, ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu. Par dalību klātienē informēsim atsevišķi. Ja vieta klātienē netiks apstiprināta, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pirms diskusijas.

Organizatori:

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Valsts kanceleju, Nasdaq Riga un KPMG Latvijā.

Diskusiju cikls labākai korporatīvajai pārvaldībai:

Diskusiju cikla mērķis – veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu. Diskusiju cikla ieraksti pieejami Tieslietu ministrijas mājas lapā: https://www.tm.gov.lv/lv/diskusiju-cikls-labakai-korporativajai-parvaldibai  

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

 

mnbfd

2023. gada 14. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.30 attālināti un klātienē Jaunajā Teikā, ēkā “Teikums”, Minox zālē (Gustava Zemgala gatvē 78) notiks diskusija “Ilgtspēja – mūsdienīga uzņēmuma pārvaldības un izaugsmes sastāvdaļa” , kurā korporatīvās pārvaldības, finanšu nozares eksperti, kā arī uzņēmēji diskutēs par:

 • Ilgtspējas aspektiem un lomu korporatīvās pārvaldības struktūrā, OECD korporatīvās pārvaldības principu aktualitātēm, ilgtspēju kontekstā ar uzņēmumu piedāvājumu un neseno aptauju rezultātiem, kā arī biznesa izaugsmes iespējām;
 • Regulatīvo un valdes funkciju attīstību kontekstā ar ilgtspējas prasību ieviešanu uzņēmumu korporatīvās pārvaldības struktūrā, banku un investoru perspektīvu attiecībā uz uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju, valdes un padomes locekļu funkcijām, kā arī ilgtspējas iedzīvināšanas rīkiem;
 • Pieredzi ilgtspējas prasību ieviešanā uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūrā, uzņēmumu paveikto ilgtspējas prasību ieviešanā korporatīvajā pārvaldībā, dokumentu izstrādē, uzņēmuma pozicionēšanu ilgtspējas jomā, pieeju ilgtspējīgam finansējumam.

Programma:

10:00 Ievads. Ilgtspējas aspekti un loma korporatīvās pārvaldības struktūrā.

 • Baiba Lielkalne, Tieslietu ministrija, Komerctiesību nodaļas vadītāja
 • Māris Vainovskis, Eversheds Sutherland Bitāns, vecākais partneris

 

10:20 I paneļdiskusija. Kādas un kā ilgtspējas prasības ieviest uzņēmumu korporatīvās pārvaldības struktūrā no regulatīvā un valdes funkciju attīstības viedokļa?

Moderatore: Maija Orbidāne, PricewaterhouseCoopers Latvija, ESG prakses vadītāja

Paneļdiskusijas dalībnieki:

 • Evita Goša, SCHWENK Latvija valdes locekle, vides un juridiskā direktore
 • Gatis Flinters, COBALT partneris, zvērināts advokāts
 • Ilze Zummente, zinātniskā pētniece, pasniedzēja un PhD grāda kandidāte Rīgas Tehniskajā universitātē
 • Pēteris Stepiņš, Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītājs
 • Zane Eglīte-Fogele, WALLESS partnere, zvērināta advokāte

Pauze

11:30 II paneļdiskusija. Kāda ir praktiskā pieredze ilgtspējas prasību ieviešanā uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūrā?

Moderators: Andrejs Martinovs, INVL Asset Management, valdes priekšsēdētājs

Paneļdiskusijas dalībnieki:

 • Elīna Salava, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ilgtspējas attīstības vadītāja
 • Gatis Zēmanis, Kalve Coffee valdes priekšsēdētājs
 • Indulis Jansons, VAKS Kooperatīvās sabiedrības valdes priekšsēdētājs
 • Madara Strautmane, Eco Baltia ESG vadītāja
 • Sanita Zitmane, AS DelfinGroup valdes locekle

Organizatori:

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Latvijas Banku, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns, ZAB COBALT, ZAB WALLESS, kā arī PricewaterhouseCoopers Latvija.

Reģistrācija:

Lūdzu reģistrēties bezmaksas dalībai diskusijā līdz 12. aprīlim: ŠEIT.

Dalība klātienē nav garantēta, ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu. Par dalību klātienē informēsim atsevišķi. Ja vieta klātienē netiks apstiprināta, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pirms diskusijas.

Diskusiju cikls labākai korporatīvajai pārvaldībai:

Diskusiju cikla mērķis – veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu. Diskusiju cikla ieraksti pieejami Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

1

Datums: 10.02.2023.

Laiks: 10:00-12:30

Formāts: Attālināti un Latvenergo telpās, Pulkveža Brieža iela 12 (ierobežots dalībnieku skaits klātienē)

 

Programma:

10:00 Ievads. Padomes loma korporatīvajā pārvaldībā

Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

 

10:20 I panelis. Kāda ir padomes loma un vai bez padomes var iztikt?

Ko padome dara ikdienā un krīzes situācijā? Ja uzņēmumā nav padome, kurš un kā veic padomes funkcijas?

 

Moderatore: Baiba Strupiša, Mierizlīgumu sarunu vadītāja un koučs, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētajas vietniece, juriste

 

Paneļdiskusijas dalībnieki:

 • Ainārs Ozols, Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” padomes priekšsēdētājs, SIA “Rīgas Namu pārvaldnieks” padomes priekšsēdētājs, AS “Alphinox Quality” padomes loceklis
 • Jānis Lange, Rīgas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors 
 • Tīna Kukka, VAS "Elektroniskie sakari" padomes locekle, SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" padomes priekšsēdētāja
 • Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs
 • Viktorija Meikšāne, AS “Sadales tīkls” padomes locekle, Coffee Address Holdings valdes priekšsēdētāja

 

Pauze

 

11:30 II panelis. Kā pārliecināties, ka padome “pievieno vērtību” uzņēmumam?   

Kā akcionāriem pārliecināties, ka padome strādā efektīvi? Kā iespējams novērtēt padomes darbu? kāda loma ir ikgadējam novērtējumam? Ko padomei un akcionāriem darīt ar ikgadējā novērtējuma rezultātiem?

 

Moderatore: Zane Kotāne, EXANTE Operatīvās darbības vadītāja (COO), Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Politikas grupas locekle

 

Paneļdiskusijas dalībnieki:

 • Anna Litvina, “Fontes” novērtēšanas un līderības attīstības vecākā eksperte
 • Dagnis Dreimanis, “BaltCap” vadošais partneris
 • Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs
 • Ivars Golsts, AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis

 

Reģistrācija:

Lūdzu reģistrēties bezmaksas dalībai diskusijā līdz 9.februārim:

https://ej.uz/DiskusijaPadomesLoma

 

Dalība klātienē nav garantēta, ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu. Par dalību klātienē informēsim atsevišķi. Ja vieta klātienē netiks apstiprināta, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pirms diskusijas.

 

Organizatori:

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga un AS “Latvenergo”.

 

Diskusiju cikls labākai korporatīvajai pārvaldībai:

Diskusiju cikla mērķis – veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu. Diskusiju cikla ieraksti pieejami Tieslietu ministrijas mājas lapā: https://www.tm.gov.lv/lv/diskusiju-cikls-labakai-korporativajai-parvaldibai  

2022. gada diskusijas:

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

Piektdien, 4. novembrī, tiešsaistē plkst. 10.00 notiks ekspertu diskusija "Vai ilgtspējai pietiek tikai ar rūpēm par vidi?", kas noslēgs šī gada diskusiju ciklu labākai korporatīvajai pārvaldībai.

Šajā diskusijā uzņēmēji un eksperti dalīsies pieredzē par to, kā veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu un sociāli atbildīgu uzņēmumu rīcību un kā atrast balansu starp biznesa uzdevumu pelnīt un būt sociāli atbildīgam.

Pasākuma ievadā Maija Orbidāne SIA “PricewaterhouseCoopers” Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja,  Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle, sniegs ieskatu PwC šogad veiktajā pētījumā par Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas pārskatu kvalitāti un brieduma pakāpi.

10:00 - 10:30 Ievads

Ieskats PwC šogad veiktajā pētījumā "Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas pārskatu kvalitāte – brieduma pakāpe"

10:30 – 11:20 I paneļdiskusija

Kā veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu un sociāli atbildīgu uzņēmumu rīcību

 • Valsts loma, veicinot labas pārvaldības principu ieviešanu un sociāli atbildīgu uzņēmumu rīcību.
 • Uzņēmumu sociālās atbildības mērķu un darbības principu noteikšana.
 • Attiecību veidošana ar dažādām ietekmes pusēm, atšķirīgo viedokļu salāgošana.

Moderē: Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

 • Agnese Alksne-Bensone, biedrības “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” līdzdibinātāja, Sustainability partners, SIA valdes locekle
 • Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents
 • Kristaps Soms, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu instrumentu tirgus uzraudzības departamenta direktors
 • Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos

 

Pārtraukums 5 min

11:25 – 12:15 II paneļdiskusija

Mērķi ilgtspējas jomā – kā balansēt starp biznesa uzdevumu pelnīt un būt sociāli atbildīgam?

  • Pieredzes stāsti par ilgtspējas virzienu noteikšanu, uz ko un kāpēc uzņēmumi izvēlas koncentrēties.
  • Kas rada spiedienu pielāgoties un būt sociāli atbildīgam – akcionāri, darbinieki, klienti?
  • Kas mudina uzņēmumus apzināt savu ietekmi un izvirzīt mērķus kļūt sociāli atbildīgiem un tiekties uz labu pārvaldību?
  • Uzņēmuma brieduma pakāpe vai priekšnoteikums labas pārvaldības principu ieviešanai?
  • Kādēļ ir svarīgi pilnveidoties un būt atbildīgiem, darīt vairāk, vai tas veicina konkurētspēju?
  • Cik svarīgi ir būt caurspīdīgam un sniegt informāciju - ilgtspējas pārskatu loma.

 

Moderē: Evija Tambaka, Ilgtspējīgu finanšu eksperte, Swedbank Grupas Ilgtspējas mērķu noteikšanas vadītāja

 • Alda Zeila, Accenture Baltijā Biznesa Pakalpojumu Vadītāja un Dažādības un iekļautības programmas biznesa sponsore
 • Artūrs Čirjevskis, Food Union grupas vadītājs Eiropā, Food Union Management, SIA valdes priekšsēdētājs
 • Jānis Grants, SIA "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs
 • Vita Balode – Andrūsa,  VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekle, Daugavpils Universitātes padomes locekle, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes locekle

 

12:15 – 12:20 Noslēgums

Diskusija notiks tiešsaistē, lūdzu reģistrēties bezmaksas dalībai pasakumā šeit: https://www.pwc.com/lv/lv/forms/vai-ilgtspejai-pietiek-tikai-ar-rupem-par-vidi.html?wcmmode=disabled

Diskusijas organizētājs ir PricewaterhouseCoopers un tā notiek Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes diskusiju cikla ietvaros ar mērķi veicināt labāku korporatīvo pārvaldību.

KONFERENCES FOTO GALERIJA

KONFERENCES IERAKSTS:

2022. gada 27. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.40, konferenču centrā ATTA CENTRE un tiešraidē

Diskusijā runāsim par korporatīvās pārvaldības īpatnībām uzņēmumiem, kuri atrodas uzņēmumu grupās (koncernos). Grupas uzņēmumiem pastāv izteikta sadarbība informācijas apmaiņas, zinātības pārneses un biznesa iespēju izmantošanā, kas uzlabo konkurētspēju un efektivitāti. Tomēr, šie ieguvumi nav iespējami bez vienotas korporatīvas kultūras, morālās atbildības un procedūrām, kas ierobežo katra individuālā grupas dalībnieka autonomiju. Diskusijas ietvaros uzņēmēji ar daudzu gadu pieredzi dalīsies ar savu pieredzi par to kā integrēti pārvaldīt vairāku uzņēmumu grupu, un diskutēs par veidiem, kā saglabāt katra atsevišķā grupas uzņēmuma unikalitāti.

Pirmā daļa

10:00

Labas korporatīvās pārvaldības principi uzņēmumu grupām

Gatis Flinters, COBALT partneris

Diskusija: Kas ir grupas intereses un kā ar tām sadzīvot?

Diskusijas vadītājs: Latvijas Dzelzceļš padomes loceklis Reinis Ceplis

 • Eva Sietiņsone, Cēsu Alus valdes priekšsēdētāja
 • Armands Beiziķis, Neste Latvija valdes priekšsēdētājs
 • Māris Simanovičs, Eco Baltia valdes priekšsēdētājs
 • Gatis Gaigals, Vita Mārkets finanšu direktors

Kafijas pauze / pārtraukums

11.15

Otrā daļa

11.30

Diskusija: Kā īstenot labu korporatīvo pārvaldību uzņēmumu grupā?

Diskusijas vadītājs: Elmārs Prikšāns, OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā vadītājs un Nasdaq CSD SE padomes loceklis

 • Zane Rēvalde, Veselības centra 4 grupas uzņēmumu Liora S.I. un Privātklīnika “Ģimenes veselība” valdes locekle
 • Guntars Baļčūns, Latvenergo valdes loceklis
 • Valdis Vancovičs, Tele2 valdes priekšsēdētājs
 • Māris Vainovskis, Eversheds Sutherland Bitāns vecākais partneris

Noslēgums

12.30 – 12.40

Dalība pasākumā ir bez maksas, tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Reģistrēties dalībai diskusijā šeit: https://forms.office.com/r/4MdCF4TE4X

Diskusijas video tiešraidei būs iespēja sekot arī COBALT un Nasdaq Riga Facebook lapās.

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, zvērinātu advokātu biroju COBALT un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā.

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

2022. gada 29. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 12:30 tiešsaistē notiks ekspertu diskusija “Kā padomei pieņemt kvalitatīvus lēmumus uzņēmuma izaugsmei jeb kā panākt, ka vilks ir paēdis un kaza dzīva”, kas būs pirmais pasākums šogad ciklā par dažādiem aktuāliem korporatīvas pārvaldības uzlabošanas aspektiem.

Diskusijā uzņēmēji un eksperti dalīsies pieredzē par padomes lomu, par tās lēmumiem no valdes uzraudzības līdz stratēģiskajai vadībai un to kā nonākt pie kvalitatīva padomes lēmuma par stratēģiju.

Diskusijas programma:

Diskusijas moderatore: Baiba Strupiša, juriste, mediatore un koučs

10:00 Diskusijas pirmā daļa

Komerclikuma grozījumi padomes lomas attīstībai, Baiba Lielkalne Tieslietu Ministrijas, Civiltiesību departamenta, Komerctiesību nodaļas vadītāja

Pētījumi par padomes dažādības ietekmi uz uzņēmumu darbības peļņu un attīstību, Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents

Akcionāru “gaidu vēstules” valsts uzņēmumu praksē, Dzintra Gasūne, PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Diskusija “Padomes loma un lēmumi no valdes uzraudzības līdz stratēģiskajai vadībai”

Diskusijas vadītāja: Zlata Elksniņa-Zaščirinska, SIA “PricewaterhouseCoopers” vadošā partnere Latvijā

 • Jānis Vilnītis, Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja vietnieks
 • Katrīne Judovica, Swedbank padomes locekle, Bērnu klīniskās universitātes padomes priekšsēdētāja
 • Valērija Lieģe, Oaklins Baltics partnere, International School of Riga padomes locekle
 • Kaspars Briškens, Pasažieru vilciens padomes loceklis

11:20 Diskusijas otrā daļa

Diskusija “Kvalitatīvs padomes lēmums par stratēģiju – kā līdz tam nonākt?

Diskusijas vadītājs: Mārtiņš Bičevskis, DelfinGroup padomes loceklis, LatRailNet padomes priekšsēdētāja vietnieks

 • Elīna Salava, Starptautiskās lidostas “Rīga” padomes locekle
 • Viktorija Meikšāne, Sadales tīkls padomes locekle, Coffee address holdings valdes priekšsēdētāja 
 • Jevgēņijs Belezjaks, Latvijas Autoceļu uzturētāja padomes loceklis, Rīgas Siltums padomes priekšsēdētāja vietnieks, Getliņi EKO padomes priekšsēdētājs 
 • Ivars Golsts, Latvenergo padomes priekšsēdētājs, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis  

Diskusija notiks tiešsaistē, Zoom platformā. Reģistrēties dalībai diskusijā šeit:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_3joLiABYSny1GqsjMkLtLQ

Diskusijai sekot līdzi būs iespējams arī Nasdaq Riga Facebook lapā.

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Diskusiju cikla mērķis ir veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu.

2021. gada diskusijas:

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

 
1

Piektdien, 3. decembrī, tiešsaistē notiks sestā ekspertu diskusija "Kā būt atklātam un palikt spēlē?", kas noslēgs šī gada diskusiju ciklu labākai korporatīvajai pārvaldībai. Šajā diskusijā uzņēmēji un eksperti dalīsies pieredzē par to, cik daudz informācijas par savu darbību uzņēmumam ir jāatklāj investoru un sabiedrības interesēs, vienlaikus nezaudējot konkurences priekšrocības. 

Pasākuma ievadā Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs, sniegs ieskatu par to, kā veiksmīgi nodrošināt uzņēmuma darbības caurskatāmību. A. Grafs akcentē: "Informācijas atklātība ir iespēja uzņēmumam izstāstīt savu stāstu. Lai šo iespēju pilnvērtīgi izmantotu, uzņēmumam precīzi jādefinē ko, kāpēc, kādā apmērā un kā tieši komunicēt ar ieinteresētajām pusēm."

Pirmajā paneļdiskusijā "Atklātība – vai kas par daudz, tas par skādi?" ar uzņēmuma pieredzi atklātības un caurskatāmības nodrošināšanā dalīsies AS "Latvijas Gāze" valdes locekle Inga Āboliņa, AS "Hansa Matrix" valdes loceklis un finanšu direktors Māris Macijevskis, Air Baltic Corporation AS vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos Imants Jansons, SIA "Komercizglītības centrs" valdes priekšsēdētāja un SIA "Getliņi EKO" padomes locekle Baiba Zūzena un VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes locekle Maija Ancveriņa. Diskusijas moderatore, "Nasdaq Riga" valdes locekle Liene Dubava uzsver: "Atklātība ir aicinājums uzticēties – tikai savstarpēji uzticoties, var pieņemt drosmīgākos lēmumus un sasniegt augstākos mērķus."

Otrajā diskusijā "Cik atklāts ir pietiekami atklāts?" eksperti pārrunās, kāda informācija ir būtiska uzņēmuma esošajam un potenciālajam akcionāram lēmumu pieņemšanai par ieguldījumu veikšanu. Diskusijā piedalīsies Eversheds Sutherland Bitāns banku un finanšu tiesību prakses speciāliste Sabīne Vilka, investors un "Vīlands Associates" partneris Ralfs Vīlands, "CBL Asset Management" ilgtspējīgo investīciju speciāliste Jekaterina Kuzmina, "INVL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs un Investoru Kluba izpilddirektors Kaspars Peisenieks.

Diskusiju vadīs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda, kurš norāda: " Uzņēmuma caurskatāmība ir viens no būtiskākajiem elementiem, kas jāņem vērā investoriem pirms ieguldījumu veikšanas. Vienlaikus uzņēmumiem ir nozīmīgi saglabāt savas konkurences priekšrocības. Tāpēc tikai abpusēju interešu sabalansēšana nodrošina vislabāko iespējamo rezultātu visiem tirgus dalībniekiem."

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā.

Diskusijas programma pieejama šeit: saite.

Diskusija notiks tiešsaistē, Zoom platformā, no plkst. 10.00 līdz 12.45. Reģistrēties dalībai iespējams šeit. Pasākumam sekot līdzi būs iespējams arī NasdaqRiga Facebook lapā.

Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 2020. gada nogalē noslēdza darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa. Tas ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Informatīvu video par Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu skatīt Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Diskusiju cikla mērķis ir veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu.  Diskusiju cikla ieraksti pieejami šeit.

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

 

Prezentācijas:

 

1

2021. gada 12. novembrī no plkst. 10:00 līdz 12:30 tiešsaistē notiks ekspertu diskusija “Riski – iespēja vai šķērslis attīstībai?”, kas būs jau piektais pasākums sešu diskusiju ciklā par dažādiem aktuāliem korporatīvas pārvaldības uzlabošanas aspektiem.

 

Diskusijā uzņēmēji un eksperti dalīsies pieredzē par risku pārvaldību uzņēmumā, to, kā tā palīdz uzņēmumam pielāgoties pārmaiņām un veicina izaugsmi, kā arī kādi ir izaicinājumi šajā jomā. Tāpat dalībnieki pārrunās, cik svarīgi ir saņemt novērtējumu no malas – kāda ir iekšējā un ārējā audita praktiskā pievienotā vērtība.

Diskusijas programma: https://www.fktk.lv/mediju-telpa/diskusiju-cikls-labakai-korporativai-parvaldibai/5-diskusijas-programma/

 

Diskusija notiks tiešsaistē, Zoom platformā. Reģistrēties dalībai diskusijā šeit:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_M2vca2EzTcSV3kAi5l0XYw

 

Diskusijai sekot līdzi būs iespējams arī Nasdaq Riga Facebook lapā.

 

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, “PricewaterhouseCoopers” SIA un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā.

Diskusiju cikla mērķis ir veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu.

 

Diskusijas moderators: Aija Zitcere, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

10:00 Diskusijas pirmā daļa

Ko attiecībā uz risku pārvaldību paredz jaunais kodekss?
Aija Zitcere, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

Diskusija "Uzņēmumu pieredzes stāsti par risku pārvaldības nozīmi uzņēmuma attīstībā"

Diskusijas vadītāja: Maija Orbidāne, PricewaterhouseCoopers SIA Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle

Diskusijas dalībnieki:

 

 • Andris Bite, SIA "Karavela" valdes loceklis
 • Reinis Ceplis, VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" padomes priekšsēdētājs, VAS "Latvijas Dzelzceļš" padomes loceklis
 • Ingmārs Pūķis, SIA "Latvijas Mobilais Telefons" viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos, valdes loceklis
 • Elīna Salava, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padomes locekle, AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" valdes padomniece finanšu jautājumos

11:20 Diskusijas otrā daļa

Diskusija "Skats no malas: iekšējā un ārējā audita pievienotā vērtība"

Diskusijas vadītāja: Kristīne Černaja-Mežmale, FKTK padomes locekle

Diskusijas dalībnieki:

 • Reinis Bērziņš, AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" valdes priekšsēdētājs
 • Mārtiņš Gode, AS "Conexus Baltic Grid" valdes loceklis
 • Dace Ljusa, SIA "Rīgas ūdens" padomes locekle
 • Jānis Lucaus, Balcia Insurance SE valdes priekšsēdētājs

 

Diskusija “Kad ar algu vairs nepietiek?”

2021.gada 8.oktobris 10:00 - 12:30 tiešsaistē

 

Diskusijā “Kad ar algu vairs nepietiek?” eksperti un uzņēmumu vadītāji diskutēs par aktuālākajām tendencēm atalgojuma noteikšanā un darbinieku motivēšanā, dalīsies savā pieredzē par kapitāla daļu opciju piešķiršanu un izteiks viedokli par dividenžu politikas nozīmi.

 

Diskusijas programma

Diskusijas moderators: Gatis Flinters, Cobalt partneris, zvērināts advokāts

10:00     Diskusijas pirmā daļa

Ko paredz jaunais Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss par atalgojuma politiku un dividenžu politiku?

Gatis Flinters, Cobalt partneris, zvērināts advokāts

Biržas uzņēmumu pieredze atalgojuma politiku atklāšanā

Liene Dubava, AS Nasdaq Riga valdes locekle

Diskusija “Uzņēmumu pieredzes stāsti: mūsdienīga atalgojuma tendences”

Diskusijas vadītājs: Zane Eglīte-Fogele, WALLESS partnere, zvērināta advokāte

Diskusijas dalībnieki:

 • Jānis Vība, AS Virši-A  valdes priekšsēdētājs
 • Zanda Rubene, LU profesore, LU PPMF zinātņu prodekāne
 • Māris Simanovičs, AS Eco Baltia valdes priekšsēdētājs
 • Gunta Jēkabsone, AS Augstsprieguma tīkli valdes priekšsēdētāja

11:20     Diskusijas otrā daļa

 

Diskusija “Kapitāla daļu opciju piešķiršanas pieredze; dividenžu politikas nozīme”

Diskusijas vadītājs: Kristīne Gaigule-Šāvēja, WALLESS vadošā partnere, zvērināta advokāte

Diskusijas dalībnieki:

   • Uldis Iltners, AS Madara Cosmetics valdes loceklis
   • Andris K.Bērziņš, Change Ventures vadošais partneris
   • Mihails Ščepanskis, SIA Cenos valdes priekšsēdētājs
   • Toms Šulmanis, Cobalt partneris, zvērināts advokāts

12:20     Diskusijas kopsavilkums un noslēgums

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga, WALLESS zvērinātu advokātu biroju, COBALT.

 

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

 

2021. gada 10. septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Rīgas pilī notiks forums "Laba pārvaldība – ceļš uz sabiedrības labklājību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju" un Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšanas ceremonija. Forumu atklās Valsts prezidents Egils Levits un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne. Forums pulcēs Latvijas līderus – Latvijas lielāko uzņēmumu vadītājus un dažādu nozaru ekspertus. Foruma laikā notiks divas paneļdiskusijas, kurās dažādu nozaru vadošie profesionāļi diskutēs par būtiskiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

DISKUSIJAS PROGRAMMA:

Norises datums: 10.09.2021.

Norises vieta: Rīgas pils, svētku zāle. Tiešraide – FKTK tīmekļvietnē https://www.fktk.lv/mediju-telpa/nozares-temati/diskusiju-cikls-labakai-korporativai-parvaldibai/foruma-video/.

Pasākuma moderatore: Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

10.00 Foruma atklāšana

Egils Levits, Valsts prezidents

10.10  Paveiktais un darāmais korporatīvās pārvaldības jomā

Daiga Auziņa-Melaksne, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja

10.30 Paneļdiskusija: Kas ir ekonomikas ilgtspēja šodienas kontekstā?

Moderators: Ģirts Rūda, FKTK padomes loceklis

 • Inga Ernstsone, Valsts prezidenta padomniece ekonomikas jautājumos
 • Jānis Lange, “Latvijas Dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs un Rīgas domes izpilddirektors
 • Tīna Kukka, “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padomes priekšsēdētāja
 • Rolands Irklis, valsts kontrolieris
 • Toms Auškāps, “Balticovo” Komunikācijas un attīstības direktors, valdes loceklis

11.30 Kafijas pauze

11.50  Paneļdiskusija: Laba pārvaldība publiskā sektora uzņēmumos – Latvijas sabiedrības labklājības un valsts ekonomiskās konkurētspējas konteksts

Moderators: Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Diskusijas dalībnieki:

 • Evika Siliņa , Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre
 • Jānis Bordāns, tieslietu ministrs
 • Ainārs Ozols, “Rīgas Satiksme” un “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes priekšsēdētājs
 • Baiba Rubesa,”HansaMatrix”, “Coffee Address Holding” padomes priekšsēdētāja
 • Toms Siliņš, “Air Baltic Corporation” un “Latvenergo” padomes loceklis
 • Klāvs Vasks, TET padomes priekšsēdētājs, “Citadele banka” padomes loceklis

12.50 Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšana

Diskusiju cikls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmumu ilgtspējai veltītajā diskusijā kopā ar pieredzējušiem uzņēmējiem un korporatīvās pārvaldības ekspertiem runāsim par vides, sociālo un pārvaldības (ESG) jautājumu nozīmi uzņēmumu izaugsmē, izaicinājumiem, ar kuriem uzņēmumi saskaras, ieviešot ilgtspējas principus, kā arī korporatīvās pārvaldības lomu ESG mērķu sasniegšanā un nostiprināšanā.

10.00    Pirmā daļa

Kā Korporatīvās pārvaldības kodekss var palīdzēt sasniegt ESG mērķus?
Gatis Flinters, COBALT partneris

Diskusija: Kā korporatīvā pārvaldība veicina uzņēmuma ilgtspēju?

Diskusijas vadītāja: Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja

 • Evita Goša, SCHWENK Latvija valdes locekle, vides un juridiskā direktore
 • Kārlis Soika, Kuehne + Nagel Latvija valdes priekšsēdētājs
 • Ainārs Ozols, neatkarīgais padomes loceklis Rīgas Satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks
 • Harijs Švarcs, SG Capital valdes priekšsēdētājs

 

11:15    Otrā daļa

Vai uzņēmumiem un investoriem patiesi rūp ESG?

Jūlija Bistrova, Alphinox valdes priekšsēdētāja

Diskusija: ESG - uzņēmuma stratēģiskā priekšrocība?

Diskusijas vadītāja: Kristīne Černaja-Mežmale, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle

 • Lotte Tisenkopfa-Iltnere, MADARA Cosmetics valdes priekšsēdētāja
 • Uldis Biķis, Latvijas Finieris padomes priekšsēdētājs
 • Ieva Tetere, SEB bankas valdes priekšsēdētāja
 • Lauris Apsis, Blue Circle (zīmols Zivs uz Ledus) vadītājs

 

 

 

11. jūnijā aizvadītajā diskusijā “ESG: modes lieta vai nepieciešamība?” materiāli: video ieraksts, prezentācijas un apkopojums.

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

Prezentācijas

Apkopojums

11. jūnijā aizvadītajā diskusijā “ESG: modes lieta vai nepieciešamība?” secināts, ka ilgtspējīga pieeja vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) jautājumiem vairs nav tikai uzņēmumu iekšējo vērtību vai labās gribas demonstrēšana, bet gan būtiska sastāvdaļa ikviena biznesa konkurētspējas un attīstības nodrošināšanā.

Diskusiju organizēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, zvērinātu advokātu biroju COBALT, Alphinox, un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā.

Plašāka informācija par galvenajām diskusijā gūtajām atziņām apkopota zemāk pievienotā materiālā:

Diskusija “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”

Diskusija “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”

2021. gada 14. maijs 10:00-12:30 tiešsaistē

Diskusijā “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?” eksperti un padomes locekļi diskutēs par to, kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu, kā korporatīvās pārvaldības praksi ietekmē atšķirības SIA un AS regulējumā, kā nodrošināt profesionālas padomes locekļu izvirzīšanu un ievēlēšanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Diskusijas programma

10:00     Diskusijas pirmā daļa

Diskusijas vadītāja: Baiba Strupiša, Baibas Strupišas juridiskā biroja partnere, sertificēta mediatore

Ko paredz jaunais Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss par padomes stratēģisko lomu?

Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Diskusija “Uzņēmumu pieredzes stāsti par padomes lomu”

 • Baiba Rubesa, HansaMatrix, Coffee Address Holding padomes locekle
 • Dace Ljusa, Rīgas ūdens padomes locekle, SEB atklātais pensiju fonds valdes priekšsēdētāja
 • Sandijs Āboliņš Ābols, BaltCap partneris, Coffee Address Holding un Uprent Group padomes loceklis
 • Toms Siliņš, Air Baltic Corporation, Latvenergo padomes loceklis

11:20     Diskusijas otrā daļa

Diskusijas vadītājs: Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Diskusija “Padomes sastāvs un ievēlēšana”

 • Agris Evertovskis, DelfinGroup akcionārs un padomes priekšsēdētājs
 • Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Jānis Lange, Latvijas Dzelzceļš padomes priekšsēdētājs, Rīgas domes izpilddirektors
 • Māris Vainovskis, Eversheds Sutherland Bitāns vecākais partneris

12:20     Diskusijas kopsavilkums un noslēgums

Baiba Strupiša, Baibas Strupišas juridiskā biroja partnere, sertificēta mediatore

Reģistrēties dalībai diskusijā iespējams šeit: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_bcV0P9_DToaXkLqBh-ittA

14.maijā notikušās diskusijas “Uzņēmuma padome - attīstības virzītājs vai formalitāte” materiāli:

Video ieraksts

Diskusijas video ieraksts “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”

Prezentācijas

 

1. diskusijas programma

10.00 Diskusiju cikla labākai korporatīvajai pārvaldībai atklāšana

Tieslietu ministra Jāņa Bordāna uzruna

Nasdaq Riga valdes priekšsēdētājas un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājas Daigas Auzinas-Melalksnes uzruna

Godīga, atbildīga un zinoša komercdarbības vide = garants investoru tiesību aizsardzībai. Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

10.25 Diskusija “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” 1. daļa

Akcionāru sapulces un ar tām saistītās akcionāru tiesības. Baiba Lielkalne, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja

Akcionāru sapulču organizēšanas labās prakses piemērs. Māris Macijevskis, Hansa Matrix valdes loceklis un finanšu direktors.

Diskusija:

 • Ģirts Apsītis, SIA Ardente valdes priekšsēdētājs
 • Aivars Lošmanis, zvērināts advokāts, ZAB VILGERTS partneris
 • Leonīds Mohovikovs, SIA Ramalpa valdes loceklis
 • Oskars Briedis, līdzekļu pārvaldnieks “Swedbank Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrība” AS

11.25 Pārtraukums

11.30 Diskusija “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” 2. daļa

Ieguldītāja tiesību aizsardzības instrumenti un prakse to piemērošanā. M.Vainovskis, zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs

Kad klauvēt pie uzrauga durvīm? FKTK loma investoru tiesību aizsardzībā. Ģirts Rūda, FKTK padomes loceklis

Diskusija:

 • Māris Vainovskis, zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs
 • Andrejs Martinovs, IPAS INVL Asset Management valdes priekšsēdētājs
 • Daiga Vilsone, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja
 • Vladimirs Loginovs, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izpilddirektors

12.30 Noslēgums

Diskusijas kopsavilkums
Diskusijas novērtējums

Diskusijas moderators FKTK padomes loceklis Ģirts Rūda

 

16. aprīlī notikušās diskusijas “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” materiāli: video ieraksts un prezentācijas.

Video ieraksts

Saite uz video ierakstu.

Diskusijas pirmā daļa

 • Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina iepazīstina ar nosacījumiem efektīvai investoru tiesību aizsardzībai.
 • Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja Baiba Lielkalne stāsta par ieteikumiem akcionāru sapulču organizēšanai.
 • Ar labās prakses pieredzes stāstu akcionāru sapulču organizēšanā dalās AS “HansaMatrix” valdes loceklis un finanšu direktors Māris Macijevskis.
 • Diskusijā par akcionāru sapulču organizēšanu piedalās SIA Ardente valdes priekšsēdētājs Ģirts Apsītis, zvērināts advokāts, ZAB VILGERTS partneris Aivars Lošmanis, SIA “Ramalpa” valdes loceklis Leonīds Mohovikovs un līdzekļu pārvaldnieks “Swedbank Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrība” AS Oskars Briedis. Sarunu vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda.

Diskusijas otrā daļa

 • Zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs Māris Vainovskis iepazīstina ar ieguldītāju tiesību aizsardzības instrumentiem un praksi to piemērošanā.
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda iepazīstina ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lomu uzraudzībā.
 • Diskusijā par ieguldītāju tiesību aizsardzību piedalās Māris Vainovskis, IPAS INVL Asset Management valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izpilddirektors Vladimirs Loginovs.

Prezentācijas