1

14. oktobrī no plkst. 9.00 – 15.00 norisinājās Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference "Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā".

2002. gada 1. janvārī spēkā stājās Latvijas komercdarbības regulējuma stūrakmens – Komerclikums. Tajā tika nostiprināts princips, ka valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Gadu gaitā esam raduši atbildes, kāda rīcība ir atbilstoša šim standartam. Bet kā būt krietnam un rūpīgam laikā, kad piedzīvojam vienu satricinājumu pēc otra? Pandēmija, karš, globālā sasilšana, klimata pārmaiņas – tie nes sev līdzi milzu pārmaiņas, nenoteiktibu un vērtibu pārdefinēšanu. Kā šajā laikā atrast balansu starp maksimālās peļņas gūšanu un labākas pasaules radīšanu? Kā balansēt starp strikto “līgumi ir jāpilda” un darījuma attiecību izbeigšanu cilvēcisku vērtibu dēļ? Un kas notiks pēc tam – vai pēc kara visi būs gudri?

Par šiem un citiem jautājumiem konferencē diskutēja Augstākās tiesas tiesneši, Latvijas Universitātes mācībspēki, advokāti no vadošajiem juridiskajiem birojiem, uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji un citi nozares eksperti.

Konferences ietvaros tika pasniegta Latvijas Korporativās pārvaldības balva 2022.

Paneļdiskusijas:

  • Valdes loma un atbildība. Kā krīzes, jauni riski un izmaiņas likumos to ietekmē?
  • Padomes pārraudzības loma. Ko praksē mainīs padomes lomas pārdefinēšana?
  • Uzņēmuma atbildība. Vai ar atbildību pret akcionāriem pietiek?

Konferences norises laiks: 14.10.2022., plkst. 9.00 – 15.00

Konferences norises vieta: dalībniekiem ar ielūgumiem Latvijas Universitātes Mazā aula (Raiņa bulvāris 19, Rīga), ikvienam interesentam tiešraide būs pieejama Tieslietu ministrijas Youtube kontā.

Konferences organizatori: Tieslietu ministrija, Augstākā tiesa, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, sadarbībā ar Korporatīvās pārvaldības konsultativo padomi.

KONFERENCES IERAKSTS: