Mihails Papsujevičs

Mihails Papsujevičs

Valsts sekretārs
Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Mihails.Papsujevics [at] tm.gov.lv

DARBA PIEREDZE

 • 11/2013–12/2021 Valsts probācijas dienesta vadītājs
 • 03/2014–06/2021 Starptautiskais eksperts probācijas jomā, Penal Reform International (PRI) Centrālāzijas birojs
 • 07/2011–11/2013 Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta vadītājs – dienesta vadītāja vietnieks
 • 11/2011 Eksperts probācijas jomā, ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja (UNODC) programmu biroja īstenotajā un Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā ,,Ieslodzījuma vietu sistēmas reforma Kirgizstānā”
 • 04/2011–09/2011 Projekta koordinators, Valsts probācijas dienesta un UNODC projekts ,,Motivējošā intervēšana darbā ar narkotiku lietotājiem - prasmju treniņš Valsts probācijas dienesta un policijas darbiniekiem” 
 • 05/2005–07/2011 Valsts probācijas dienesta Uzraudzības nodaļas vadītājs 
 • 04/2009–02/2011 Projekta vadītājs, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts ,,Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes stiprināšana”
 • 08/2009–02/2010 Starptautiskais īstermiņa eksperts probācijas jomā 
 • 07/2004–05/2005 Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālās struktūrvienības vadītājs
 • 01/1999–07/2004 Vecākais inspektors Rīgas Pašvaldības policijas Ziemeļu rajona pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļā

IZGLĪTĪBA

 • 08/1998–05/2003 Sociālo zinību bakalaura grāds/ profesionālais maģistra grāds/ jurista kvalifikācija, Latvijas Policijas akadēmija, Publisko tiesību nodaļa

VALODAS PRASMES

 • Latviešu - dzimtā
 • Krievu - brīvi
 • Angļu - labi
 • Vācu - pamatzināšanas