Politikas plānošanas dokumentu datubāzes informācijas sistēmā (POLSIS) POLSIS.MK.GOV.LV ir pieejama informācija par visiem Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas politikas plānošanas dokumentiem.