Izstrādājot konkrētu tiesību aktu vai attīstības plānošanas dokumentu projektus, ministrijas mērķis ir apspriest un saņemt konkrētus priekšlikumus, komentārus, papildinājumus par virzāmo projektu.

 

Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku informāciju, ministrija, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām:

  • kuru darbības joma un izvirzītie mērķi atbilst konkrētā projekta jomai;
  • ar kurām ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība konkrētās jomas politikas veidošanā;
  • kuras izrāda pašiniciatīvu un dod vērtīgu ieguldījumu tiesību aktu projektu izstrādes procesā.

 

Sadarbības partneri
Ārvalstu investoru padome Latvijā
Biedrība "Baltijas – Ziemeļu pētījumu centrs"
Biedrība "Integrācija sabiedrībai"
Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
Biedrība "Latvijas izpildītāju un producentu apvienība"
Biedrība "Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācija"
Biedrība "Latvijas Juristu apvienība"
Biedrība "Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija"
Biedrība "Latvijas Komercbanku asociācija"
Biedrība "Latvijas Kredītņēmēju apvienība"
Biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija"
Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
Biedrība "Latvijas Patentpilnvaroto asociācija"
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija"
Biedrība "Latvijas Tirgotāju asociācija"
Biedrība "Mediācijas padome"
Biedrība "Publisko tiesību institūts"
Biedrība „Datorprogrammu autortiesību apvienība”
Biedrība „Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas Latvijas Nacionālā grupa”
Biedrība „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds””
Biedrība „Latvijas Mūzikas producentu apvienība”
Biedrība „Latvijas Raidorganizāciju asociācija”
Biedrība „Patvērums „Drošā māja””
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””
Biedrība „Skalbes”
Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Cilvēktiesību centrs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija
Latvijas Interneta asociācija
Latvijas Komercstrīdu mediatoru asociācija
Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība
Latvijas Mērnieku biedrība
Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs
Latvijas okupācijas izpētes biedrība
Latvijas Okupācijas muzejs,
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Biedrība "Latvijas Kredītņēmēju asociācija"
Biedrība "Latvijas finanšu nozares asociācija"
Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Sabiedriskās politikas centrs „Providus”

 

Kontaktdepartaments: Stratēģijas departaments, lietvediba.sd@tm.gov.lv