Statuss:
Īstenošanā
12.05.2020.
Projekts ” Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)” (ESTAPIKS2 projekts) uzlabos esošo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles…
Statuss:
Noslēdzies
10.09.2018.
Twinning projekts "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. Projekta numurs: MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29). Projekta īstenošanas…
Statuss:
Noslēdzies
06.09.2018.
Twinning projekts "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī". Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. Projekta numurs: Nr. UA 12 ENPI…
Statuss:
Noslēdzies
08.02.2016.
Twinning projekts „Tiesiskuma stiprināšana” Programma: Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) pārejas posma palīdzības un iestāžu veidošanas komponents Projekta numurs: MK 11 IB JH 03 15 Projekta īstenošanas laiks: 2015…
Statuss:
Noslēdzies
Tieslietu ministrija ir viena no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas peridoda  atbildīgajām iestādēm. Ar informāciju par Tieslietu ministrijas pārziņā esošajiem projektiem iespējams…
Statuss:
Noslēdzies
Granta līgums Nr. G1-12/2007 Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 1. jūnijs – 2007. gada 30. novembris Projekta finansējums: LVL 19 245,00 (100% budžeta finansējums) Sadarbības partneri: Valsts Tiesu ekspertīžu birojs Mērķi: …
Statuss:
Noslēdzies
Vienošanās Nr. ĀM/2012/8 2012.gada 28.jūlijā tika noslēgts saprašanās memorands starp Latvijas Ārlietu ministriju un ASV Starptautiskās attīstības aģentūru (USAID) par sadarbību Moldovā tieslietu jomā ar mērķi veicināt abu pušu sadarbību Moldovā,…
Statuss:
Noslēdzies
Vienošanās Nr. ĀM/2013/2 Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. maijs – 2013. gada 10. decembris Projekta finansējums: LVL 17 686,00 (100% budžeta finansējums) Sadarbības partneri: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija …
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1573 Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 1.septembris - 2013.gada 31.augusts Projekta finansējums: EUR 226 526,00 (80 % Eiropas Komisijas finansējums, 20 % budžeta…
Statuss:
Noslēdzies
Līgums Nr. EBF/2007-3 Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. janvāris – 2008. gada 31. decembris Projekta finansējums: LVL 166 519 (75% Eiropas Bēgļu fonda finansējums, 25% līdzfinansējums) Sadarbības partneri: …