Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 859 393.00 EUR, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484.00 EUR un valsts budžeta finansējums 1 628 909.00 EUR. …
Statuss:
Noslēdzies
Projekts "Stiprināt tiesu pieejamību Latvijā, veicinot mediācijas un juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstīt tiesu politikas attīstību un tiesu pārvaldības kvalitātes uzlabošanu" Viens no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas (turpmāk…
Statuss:
Noslēdzies
Projekts "Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā" 2019. gada 20. septembrī tika uzsākts projekts "Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā" ("Support for debt restructuring in Latvia"), kas tiek īstenots 18 mēnešu garumā. …
Statuss:
Īstenošanā
12.05.2020.
Projekts "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)" (ESTAPIKS2 projekts) uzlabos esošo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles…
Statuss:
Noslēdzies
10.09.2018.
Twinning projekts "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. Projekta numurs: MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29). Projekta īstenošanas…
Statuss:
Noslēdzies
06.09.2018.
Twinning projekts "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī". Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. Projekta numurs: Nr. UA 12 ENPI…
Statuss:
Noslēdzies
08.02.2016.
Twinning projekts „Tiesiskuma stiprināšana” Programma: Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) pārejas posma palīdzības un iestāžu veidošanas komponents Projekta numurs: MK 11 IB JH 03 15 Projekta īstenošanas laiks: 2015…
Statuss:
Noslēdzies
Tieslietu ministrija ir viena no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas peridoda  atbildīgajām iestādēm. Ar informāciju par Tieslietu ministrijas pārziņā esošajiem projektiem iespējams…
Statuss:
Noslēdzies
Granta līgums Nr. G1-12/2007 Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 1. jūnijs – 2007. gada 30. novembris Projekta finansējums: LVL 19 245,00 (100% budžeta finansējums) Sadarbības partneri: Valsts Tiesu ekspertīžu birojs Mērķi: …
Statuss:
Noslēdzies
Vienošanās Nr. ĀM/2012/8 2012.gada 28.jūlijā tika noslēgts saprašanās memorands starp Latvijas Ārlietu ministriju un ASV Starptautiskās attīstības aģentūru (USAID) par sadarbību Moldovā tieslietu jomā ar mērķi veicināt abu pušu sadarbību Moldovā,…