Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  24.05.2024.
  Programma: ES Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instruments "Eiropa pasaulē". Projekta numurs:  UZ 21 NDICI JH 01 22 Projekta īstenošanas laiks: no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2026. gada 31. jūlijam. Projekta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas projekta "Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros" (Strengthening the capacity of the Latvian national judicial cooperation network within the EJN) (LVJUCO projekts…
  Statuss:
  Īstenošanā
  21.10.2022.
  Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), balstoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts turpina jau iepriekš īstenotā Strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta "Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Twinning projekts "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" Programma: Eiropas kaimiņattiecību instruments. Projekta numurs: AM 19 ENI JH 01 21 Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā"  2021. gada 15. septembrī tika uzsākts projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 859 393.00 EUR, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484.00 EUR un valsts budžeta finansējums 1 628 909.00 EUR. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts "Stiprināt tiesu pieejamību Latvijā, veicinot mediācijas un juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstīt tiesu politikas attīstību un tiesu pārvaldības kvalitātes uzlabošanu" Viens no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas (turpmāk…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts "Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā" 2019. gada 20. septembrī tika uzsākts projekts "Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā" ("Support for debt restructuring in Latvia"), kas tiek īstenots 18 mēnešu garumā. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.05.2020.
  Projekts "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)" (ESTAPIKS2 projekts) uzlabos esošo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles…