Statuss:
Noslēdzies
10.09.2018.
Twinning projekts "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. Projekta numurs: MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29). Projekta īstenošanas…
Statuss:
Noslēdzies
06.09.2018.
Twinning projekts "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī". Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. Projekta numurs: Nr. UA 12 ENPI…
Statuss:
Noslēdzies
08.02.2016.
Twinning projekts „Tiesiskuma stiprināšana” Programma: Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) pārejas posma palīdzības un iestāžu veidošanas komponents Projekta numurs: MK 11 IB JH 03 15 Projekta īstenošanas laiks: 2015…
Statuss:
Noslēdzies
11.09.2014.
Twinning projekti ir sadarbības instruments starp Eiropas Savienības dalībvalstu un saņēmējvalstu  (ES kandidātvalstu, potenciālo kandidātvalstu, kaimiņvalstu) valsts pārvaldes iestādēm. Twinning projektu (ENPI - European Neighbourhood and…
Statuss:
Noslēdzies
13.08.2014.
Twinning projekts „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” (Granta līgums Nr.HR/2010/IB/JH/02) Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada marts – 2015. gada 31.marts EUR 95 280 (100% Twinning programmas finansējums) …
Statuss:
Noslēdzies
13.08.2014.
Granta līgums Nr. AM 11/ENP-PCA/JH/08 Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada augusts – 2014. gada augusts Projekta finansējums: EUR 203 279,00 (100% Twinning programmas finansējums) Sadarbības partneri: Vācijas…