Statuss:
Noslēdzies
.

Twinning projekts "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī".

Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments.

Projekta numurs: Nr. UA 12 ENPI JH 02 16.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 5. marts līdz 2019. gada 4. marts.

Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 311 730,85 Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Komisija. Finansējuma daļa Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas aktivitāšu īstenošanai ir EUR 216 726,60.

Sektors: Tieslietas un iekšlietas.

Sadarbības partneri:

Projekta vadošais partneris – Vācijas starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācija.

Saņēmējvalsts – Ukraina – Ukrainas Augstākā tiesa.

Projekta mērķis: Stiprināt Ukrainas Augstākās tiesas institucionālo kapacitāti, veidojot vienotu tiesu praksi tieslietu administrēšanā, pareizi piemērojot spēkā esošo likumdošanu un izvairoties no tiesu kļūdām, kā arī nodrošinot iespēju vērsties tiesā un tiesiskuma principu īstenošanu.

Plānotās projekta komponentes:

1.komponente - Uzlabots juridiskais ietvars Augstākās tiesas darbības nodrošināšanai atbilstoši Eiropas Savienības standartiem;

2. komponente – Tiesnešu un tiesu darbinieku zināšanu paaugstināšana visos vispārējās jurisdikcijas līmeņos;

3. komponente - Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana, uzlabojot publisku pieeju informācijai par Augstākās tiesas lomu, statusu un aktivitātēm un uzlabojot Augstākās tiesas darbplūsmu un videokonferenču sistēmas.

 

Preses relīzes:

Pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā (24-26.09.2018)