Kontakti medijiem

prese [at] tm.gov.lv

Tieslietu ministrija

Saņēmēja nosaukums:
Tieslietu ministrija
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000070045
Bankas konts:
LV04TREL2190455079000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Dokumentus Tieslietu ministrijai var iesniegt:

 • elektroniski – e-pastā pasts@tm.gov.lv vai Tieslietu ministrijas oficiālajā e-adresē;
 • pa pastu – adrese Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;
 • klātienē – ievietojot tos Tieslietu ministrijas korespondences pastkastē vai iesniedzot personīgi, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas;
 • pa tālruni - var pieteikt apmeklējumu (67036825; 67036716, 67036721).

 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Aicinām izmantot elektronisku (dzimts.dep@tm.gov.lv) un telefonisku (67830682;67830675;67830677) saziņu

vai pakalpojumus izmantot e-vidē (www.latvija.lv).

 

Tieslietu ministrijas datu aizsardzības speciālists 

Saziņai ar Tieslietu ministrijas datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pastu DAS@tm.gov.lv.

Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par konkrētas personas fizisko datu apstrādi Tieslietu ministrijā. Informācijas pieprasījumu par konkrētas personas datu apstrādi Tieslietu ministrijā persona var sūtīt uz e-pastu pasts@tm.gov.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai iesniegt Tieslietu ministrijas oficiālajā e-adresē.

 

Apmeklētāju pieņemšana

Tieslietu ministrijā apmeklētājus atbilstoši kompetencei pieņem ministrs, valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieks tiesību politikas jautājumos, valsts sekretāra vietnieks tiesu jautājumos, valsts sekretāra vietnieks ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos, Juridiskā departamenta direktors vai viņu noteikta ministrijas amatpersona. 

Par apmeklējumu tiek sastādīts protokols. 

Apmeklētāja iesniegumu ar pieteikumu par pieņemšanu reģistrē Kanceleja. 

Pieteikumu par pieņemšanu var izteikt arī mutvārdos (tajā skaitā, pa telefonu: 67036825; 67036716, 67036721), norādot ziņas par apmeklētāju un risināmo jautājumu. 

Valsts sekretāra vietnieks un Juridiskā departamenta direktors vai to pilnvarotās amatpersonas apmeklētājus pieņem ministrijas telpās katra mēneša pēdējā ceturtdienā no pulksten 15.00 līdz pulksten 17.00 pēc iepriekš sastādītā grafika. 

Ja mēneša pēdējā ceturtdiena ir diena pirms svētku dienas, apmeklētājus pieņem no pulksten 14.00 līdz pulksten 16.00. Ja mēneša pēdējā ceturtdiena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgas svētku dienas. 

Par konkrētu pieņemšanas laiku katrs apmeklētājs tiek informēts personiski.

Ierodoties Brīvības 36 caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

Fakss: 67210823

 

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieeja Tieslietu ministrijai (Brīvības bulvāris 36, Rīga)

Piemērota ieeja no Ministru kabineta (Brīvības bulvāris 36, Rīga) puses.

Ierodoties adresē, jāzvana uz kontakttālruni 67036806 vai 67036857.

 

Skatīt visas nodaļas

Darba laiks

 • Pirmdiena 8:30-17:00
 • Otrdiena 8:30-17:00
 • Trešdiena 8:30-17:00
 • Ceturtdiena 8:30-17:00
 • Piektdiena 8:30-17:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts