Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti:

Eiropas Komisijas Civiltiesību programmas projekti:

Eiropas Komisijas Krimināltiesību programmas projekti:

Ziemeļvalstu ministru padomes projekti:

Eiropas Sociālā fonda projekti:

Eiropas Bēgļu fonda projekti:

Attīstības sadarbības projekti:

Eiropas Kopienas  Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas  "PROGRESS" projekti:

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekti:

Twinning projekti:

Eiropas Komisijas programma tieslietu jomā: