Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 12.05.2020.
attels

Projekts ” Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)” (ESTAPIKS2 projekts) uzlabos esošo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu. ESTAPIKS2 projekta virsmērķis ir nodrošināt elektronisku Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pārņemšanas, ieviešanas un kontroles procesu, elektronisku pārkāpumu procedūru uzskaiti un elektronisku ES Tiesas, Vispārējās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas  (EBTA) tiesu lietu uzskaiti.

Projekta mērķi:

  1. Uzlabot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nodrošināt ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nacionālo tiesību aktu izstrādes procesu sasaisti.
  2. Uzlabota sabiedrības un citu institūciju informēšana par ES tiesību aktu pārņemšanas procesa gaitu.
  3. Uzlabota ministriju darbinieku sadarbība ES Tiesas, Vispārējās un EBTA tiesu lietām.

Projekta partneris: Valsts kanceleja

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 29. janvāris – 2022.gada 28. janvāris

Projekta finansējums: 500 000 EUR (85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)