Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 12.05.2020.
lOGO

Projekts "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)" (ESTAPIKS2 projekts) uzlabos esošo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu. ESTAPIKS2 projekta virsmērķis ir nodrošināt elektronisku Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pārņemšanas, ieviešanas un kontroles procesu, elektronisku pārkāpumu procedūru uzskaiti un elektronisku ES Tiesas, Vispārējās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas  (EBTA) tiesu lietu uzskaiti.

Projekta mērķi:

  1. Uzlabot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nodrošināt ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nacionālo tiesību aktu izstrādes procesu sasaisti.
  2. Uzlabota sabiedrības un citu institūciju informēšana par ES tiesību aktu pārņemšanas procesa gaitu.
  3. Uzlabota ministriju darbinieku sadarbība ES Tiesas, Vispārējās un EBTA tiesu lietām.

Projekta partneris: Valsts kanceleja

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 29. janvāris – 2022.gada 28. janvāris

Projekta finansējums: 500 000 EUR (85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)

Aktualitātes

2020. gada 29. janvārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Tieslietu ministriju tika parakstīta vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/006 par ESTAPIKS2 projekta īstenošanu.

2020. gada 22. maijā tika parakstīta vienošanās starp Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju par sadarbību ESTAPIKS2 projektā. Plānots ka Valsts kanceleja kā projekta sadarbības partneris nodrošinās prasību definēšanu datu apmaiņai un datu apmaiņas nodrošināšanu starp jaunveidojamo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu (ESTAPIKS2) un Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu (TAP portāls), kā arī sniegs metodiskās konsultācijas.

Kopš ESTAPIKS2 projekta sākuma tā ietvaros ir izstrādāta tehniskā specifikācija, un uz tās pamata norisinās Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) izstrāde. Līdz 2020. gada decembrim informācijas sistēmas izstrādātāji ir veikuši intervijas ar Tieslietu ministrijas darbiniekiem, paralēli izstrādājot jauno informācijas sistēmu.

Publicēts: 03.12.2020.

Lai nodrošinātu to, ka ESTAPIKS2 projekta ietvaros izstrādātie IT risinājumi ir kvalitatīvi un atbilstoši drošības prasībām, tiks veikta ESTAPIKS2 kvalitātes kontrole un drošības un veiktspējas testi. Minētos pakalpojumus sniegs ārpakalpojuma sniedzējs.

Publicēts: 03.12.2020.