Garīdznieku saraksti

Saraksts ar garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt.
Skatīt vairāk

Kapelānu saraksti

Saraksts ar garīdzniekiem, kuriem ir tiesības pildīt kapelāna pienākumus.
Skatīt vairāk

Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti

Atvērtie dati par dzimtsarakstu nodaļās reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pieejami Latvijas Atvērto datu portālā.
Skatīt vairāk