tm.kanceleja [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Aldis Bukšs

Ministra biroja vadītājs - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Aldis.Bukss [at] tm.gov.lv

Klaudija Supe

Ministra biroja sekretāre - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Klaudija.Supe [at] tm.gov.lv

Andris Vitenburgs

Ministra preses sekretārs - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Andris.Vitenburgs [at] tm.gov.lv

Mārtiņš Lode

Ministra padomnieks - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Martins.Lode [at] tm.gov.lv

Imants Krastiņš

Ministra padomnieks - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Imants.Krastins [at] tm.gov.lv

Ilona Kronberga

Tieslietu ministra padomniece - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Ilona.Kronberga [at] tm.gov.lv

Māris Kaijaks

Tieslietu ministra ārštata padomnieks - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Andris Vītols

Parlamentārais sekretārs
Andris.Vitols [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Indra Gratkovska

Krimināltiesību departamenta direktore - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Indra.Gratkovska [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Dagnija Palčevska

Civiltiesību departamenta direktore - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Dagnija.Palcevska [at] tm.gov.lv

Baiba Lielkalne

Komerctiesību nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Baiba.Lielkalne [at] tm.gov.lv

Zanda Stara

Vispārējo civiltiesību nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Zanda.Stara [at] tm.gov.lv

Evita Drobiševska

Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Evita.Drobisevska [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Kristīne Kuprijanova

Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktore - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Kristine.Kuprijanova [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Sanita Armagana

Valststiesību departamenta direktore - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Sanita.Armagana [at] tm.gov.lv

Jolanta Laura

Administratīvās atbildības politikas nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Jolanta.Laura [at] tm.gov.lv

Guna Žvīgure

Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Guna.Zvigure [at] tm.gov.lv

Iveta Brīnuma

Konstitucionālu tiesību nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Iveta.Brinuma [at] tm.gov.lv

Sandra Vīgante

Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Sandra.Vigante [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Olga Zeile

Nozaru politikas departamenta direktore - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Olga.Zeile [at] tm.gov.lv

Jevgenija Kučāne

Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Jevgenija.Kucane [at] tm.gov.lv

Kristīne Ķipēna

Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja - Raiņa bulvāris 15, LV-1050
Kristine.Kipena [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Baiba Jugane - Lintere

Starptautiskās sadarbības departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Baiba.Jugane-Lintere [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Egita Gintere

Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Egita.Gintere [at] tm.gov.lv
dzimts.dep [at] tm.gov.lv

Solvita Saukuma - Laimere

Dzimtsarakstu departamenta direktore - A. Čaka iela 38a, LV-1011
Solvita.Saukuma-Laimere [at] tm.gov.lv

Inga Upīte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja - A. Čaka iela 38a, LV-1011
Inga.Upite [at] tm.gov.lv

Līga Stabule

Arhīva nodaļas vadītāja - A. Čaka iela 38a, LV-1011
Liga.Stabule [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Kristīne Miļevska

Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Kristine.Milevska [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Agnese Rācene - Krūmiņa

Stratēģijas departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Agnese.Racene-Krumina [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Agris Batalauskis

Projektu departamenta direktors - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Agris.Batalauskis [at] tm.gov.lv

Inta Remese

Eiropas Savienības fondu nodaļas vadītāja - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Inta.Remese [at] tm.gov.lv

Valdis Pusvācietis

Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vadītājs - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Valdis.Pusvacietis [at] tm.gov.lv

Agnese Kleina

Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Agnese.Kleina [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Liene Jenča

Eiropas lietu departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Liene.Jenca [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Viktorija Soņeca

Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Viktorija.Soneca [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Baiba Jaunpujēna - Pujēna

Valsts sekretāra palīdze - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
baiba.jaunpujena-pujena [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Ēriks Rēķis

Administratīvā departamenta direktors - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Eriks.Rekis [at] tm.gov.lv

Signe Zaprauska

Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Signe.Zaprauska [at] tm.gov.lv

Ksenija Vītola

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Ksenija.Vitola [at] tm.gov.lv

Līga Kokare - Zviedre

Kancelejas vadītāja - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Liga.Kokare-Zviedre [at] tm.gov.lv

Lana Mauliņa

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Lana.Maulina [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Elita Ramute

Budžeta departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Elita.Ramute [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Elita Ramute

Finanšu departamenta direktora p.i. - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Elita.Ramute [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Kristīne Greitāne

Iekšējā audita departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
kristine.greitane [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Linda Berga

Juridiskā departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Linda.Berga [at] tm.gov.lv

Gints Ručevskis

Tiesvedības nodaļas vadītājs - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Gints.Rucevskis [at] tm.gov.lv

Ilva Gertnere

Administratīvā procesa nodaļas vadītāja - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Ilva.Gertnere [at] tm.gov.lv
tm.kanceleja [at] tm.gov.lv

Airisa Auzāne

Personālvadības departamenta direktore - Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)
Airisa.Auzane [at] tm.gov.lv