Sabiedrības līdzdalības galvenās vadlīnijas un organizēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Galvenie līdzdalības veidi:

  • Dalība padomēs un darba grupās;
  • Dalība sabiedriskajās apspriedēs un publiskajās apspriešanās;
  • Dalība ministrijas kā vadošā partnera projekta iesnieguma izstrādē; atsevišķu projektu vadības komitejās;
  • Atzinumu sniegšana par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
  • Līdzdalība ES jautājumos.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Tieslietu ministrijā ir Stratēģijas departamenta direktore Agnese Rācene-Krūmiņa, tālr. 67036734, e-pasts: Agnese.Racene-Krumina@tm.gov.lv

Par izstrādes stadijā esošiem tiesību aktu sarakstu atbildīgā amatpersona Tieslietu ministrijā ir Administratīvais departaments Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa, tālr. 67036738, e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv

Izstrādes stadijā esošie tiesību akti

Šajā sadaļā tiek publicēti izstrādes stadijā esošie tiesību aktu projekti pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē.
Skatīt vairāk

Darba grupas un padomes

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības paust viedokli par normatīvo aktu projektiem un iesaistīties to sagatavošanā.
Skatīt vairāk

Sadarbības partneri (NVO)

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām - izstrādājot konkrētu tiesību aktu vai attīstības plānošanas dokumentu projektus, ministrijas mērķis ir apspriest un saņemt konkrētus priekšlikumus, komentārus, papildinājumus par virzāmo projektu.
Skatīt vairāk