Statuss:
Noslēdzies
.

Twinning projekts "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana"

Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments.

Projekta numurs: MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29).

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 2. oktobra līdz 2019. gada 1. oktobrim.

Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir EUR 999 911,32. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Komisija. Finansējuma daļa Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas aktivitāšu īstenošanai ir EUR 330 908,88.

Sektors: Tieslietas un iekšlietas.

Sadarbības partneri:

Projekta vadošais partneris – Vācijas starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācija.

Saņēmējvalsts – Moldova – Moldovas Republikas Nacionālais personas datu aizsardzības centrs.

Projekta mērķis:  Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana.

Projektā plānots:

  • saskaņot Moldovas Republikas nacionālos tiesību aktus datu aizsardzības jomā ar ES juridisko ietvaru un standartiem;
  • stiprināt Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitāti;
  • sekmēt datu subjektu, datu kontrolieru un datu apstrādātāju izpratni par datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

Preses relīzes: