Statuss:
Īstenošanā

Twinning projekts "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā"

Programma: Eiropas kaimiņattiecību instruments.

Projekta numurs: AM 19 ENI JH 01 21

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. maijam.

Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 1 000 000,00 EUR. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Savienība. Finansējuma daļa Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas aktivitāšu īstenošanai ir EUR 157 922,95 EUR.

Sadarbības partneri:

Projekta vadošais partneris – Vācijas starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācija.

Projekta jaunākais partneris – Tieslietu ministrija (sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju).

Saņēmējvalsts – Armēnija – Armēnijas Tieslietu ministrija un Armēnijas Korupcijas novēršanas komisija.

Projekta mērķis:  Veicināt godprātīgumu un novērst korupciju Armēnijas valsts sektorā.

Ievērojot noteikto mērķi, ir paredzēts:

  • izstrādāt un palīdzēt īstenot pretkorupcijas (godprātības) izglītības un sabiedrības informēšanas programmas un uzlabot ar tām saistīto institucionālo kapacitāti, lai nodrošinātu korupcijas novēršanas vidi;
  • uzlabot pretkorupcijas stratēģijas īstenošanu, jo īpaši uzlabojot Armēnijas Tieslietu ministrijas Pretkorupcijas politikas izstrādes un uzraudzības departamenta kapacitāti.

Sasniedzamie rezultāti atbilstoši četrām komponentēm: 

  1. Izstrādātas un īstenotas pretkorupcijas (godprātības) izglītības un sabiedrības informēšanas programmas un uzlabota ar tām saistītā institucionālā kapacitāte.
  2. Izveidoti un īstenoti stratēģiskās komunikācijas un sadarbības mehānismi.
  3. Uzlabots pretkorupcijas stratēģijas īstenošanas līmenis un attīstītas Armēnijas Tieslietu ministrijas uzraudzības spējas.
  4. Uzlabots uzņēmējdarbības godprātīgums.